Тимски час географија физикаТимски час географија физика

Земљина кретања и њене последице

У понедељак, 19.9.2022.године, у нашој школи је одржан час на коме су ученици одељења I3 могли да повежу појмове из географије са појмовима из физике: ротационо и кружно кретање, оса ротације, центрифугална и центрипетална сила, прецесија, Кориолисова сила, и многи други. Био је то покушај да се измени перцепција да физику и географију чине бројни закони, формуле и бројчани подаци. Час је искорак ка другачијем приступу у учењу и откривању природних феномена , те доказ да је савремена географија синтетичка наука која спаја достигнућа многих других наука. Посебно интересовање ђака било је зa демонстрацију центрифугалне силе  и Кориолисов ефекат, тј. скретање тела са праволинијског правца кретања при ротационом кретању. Ефекат се среће у кретању река, ваздушних маса, артиљерији, астрономији. Добио је име по Гаспару-Густаву Кориолису, француском научнику, који је појаву описао 1835. године, математички обрађујући Лапласову једначину таласа. Кориолис је радио на уопштавању појма кинетичке енергије и механичког рада на ротирајуће системе. Први од његових радова, Sur le principe des forces vives dans les mouvements relatifs des machines (О принципима кинетичке енергије у релативном кретању код машина), био је предочен Француској академији наука . После три године, Кориолис је написао дело које га је учинило славним, Sur les équations du mouvement relatif des systèmes de corps (О једначинама релативног кретања система тела).

На крају часа су два демонстранта испробала добацивање лоптом у ротирајућем координатном систему.

Уређај за демонстацију је, у сарадњи са фирмом ИНМОЛД, направила генерација матураната 99’ ( платформа на слици са Гимфеста 2022.године) Час су реализовале Наташа Протић и Гордана Варница