Историјат Гимназије у Пожеги


Гимназија у Пожеги има дугу традицију, јер у различитим облицима постоји још од од 1921. године.

 • Од 1921. године до 1929. године – Државна четвороразредна нижа реална гимназија;
 • Од 1933. до 1945. године – Државна грађанска школа;
 • Од 1945. до 1948. године – Нижа реална гимназија;
 • Од 1948. до 1955. године – Непотпуна шесторазредна реална гимназија;
 • Од 1963. до 1965. године – издвојено одељење Гимназије “Миодраг Миловановић Луне” из Ужица;
 • Од 1965. до 1978. године – самостална Гимназија друштвено- језичког и природно-математичког смера;
 • Од 1978. до 1987. године Гимназија се припаја Образовном центру у оквиру природно-техничке струке и струке у области јавног информисања;
 • Од 1987. до 1990. године – У оквиру Образовног центра по два одељења природно-математичког смера и културолошко- језичке струке;
 • септембра 1990. године отворена је Гимназија друштвено- језичког и природно–математичког смера;
 • 28. фебруара 1991. године Скупштина општине Пожега усваја предлог запослених радника и доноси одлуку да Гимназија носи име Гимназија “Свети Сава” Пожега;

  Министарство Просвете Републике Србије решењем број 192/94-03 од 11.03.1994. године верификовало је Гимназију “Свети Сава” у Пожеги.

  Министарство Просвете Републике Србије решењем број 022-05-00192/94-03 od 11.05.2009. године верификовало је информатички смер Гимназије “Свети Сава” у Пожеги.