Награде за ученике


У оквиру стимулативних мера Гимназија “Свети Сава” на крају школске године награђује ученике на следећи начин:

1. За све разреде:

 • Најбољем ученику у одељењу
 • Одличним ученицима са примерним владањем
 • Учесницима републичких и савезних такмичења.
 • Ученицима без изостанака.

  2. Награде за матуранте

 • Носиоцима дипломе “Вук Караџић”
 • Носиоцима дипломе за изузетне успехе из појединих предмета и наставних области
 • За допринос у културном и јавном представљању школе
 • За успешан рад у секцијама у току школовања

  3. За Дан школе – Савиндан награђује се по један ученик из одељења у завршном разреду

  4.Из фонда “Јелена- Зоран- Драгана” – награђују се најбољи матуранти за књижевност,филозофију и уметност

  5.Најбољег матуранта за предмет физика награђује породица Рајковић