Документи


Информатор о раду
507.2 KiB
436 Downloads
Detalji

Закони 2 files

Закон о основама система образовања и васпитања
519.7 KiB
255 Downloads
Detalji
Закон о средњој школи
308.7 KiB
361 Downloads
Detalji

Статут 3 files

Колективни уговор
493.0 KiB
303 Downloads
Detalji
Статут Фонда "Успешни успешнима"
100.2 KiB
250 Downloads
Detalji
Статут Гимназије "Свети Сава" Пожега
747.7 KiB
16 Downloads
Detalji
Пословник о раду Наставничког већа
81.8 KiB
547 Downloads
Detalji
Пословник о раду Савета родитеља
284.7 KiB
237 Downloads
Detalji
Пословник о раду Школског одбора
280.2 KiB
705 Downloads
Detalji
Пословник о раду ученичког парламента
279.5 KiB
269 Downloads
Detalji
Правилник о правилима понашања у Гимназији "Свети Сава"
250.1 KiB
505 Downloads
Detalji
Правилник о индивидуалном образовном плану
212.8 KiB
218 Downloads
Detalji
Правилник о јавним набавкама
359.9 KiB
147 Downloads
Detalji
Правилник о безбедности и здрављу на раду
203.2 KiB
253 Downloads
Detalji
Правилник о мерама, начину и поступку заштите и безбедности ученика
314.7 KiB
267 Downloads
Detalji
Пpавилник о броју чланова, саставу и начину образовања комисије за избор директора
225.2 KiB
150 Downloads
Detalji
Правилник о дипломама за изузетан успех ученика
118.5 KiB
1366 Downloads
Detalji
Правилник о дисциплинској и материјалној одговорности запослених
319.2 KiB
247 Downloads
Detalji
Правилник о образовној, здрав. и соц. подршци детету и ученику
282.1 KiB
374 Downloads
Detalji
Правилник о дозволи за рад наставника васпитача и стручних сарадника
603.5 KiB
280 Downloads
Detalji
Pravilnik O Nagradjivanju I Pohvaljivanju Ucenika
256.9 KiB
65 Downloads
Detalji
Правилник о оцењивању ученика у средњој школи
141.9 KiB
649 Downloads
Detalji
Правилник о организацији и систематизацији послова
449.8 KiB
328 Downloads
Detalji
Правилник о организацији и спровођењу испита
163.5 KiB
563 Downloads
Detalji
Правилник о поступку унутрашњег узбуњивања
233.6 KiB
67 Downloads
Detalji
Правилник о протоколу поступања у установи у одговору на насиље...
226.9 KiB
211 Downloads
Detalji
Правилник о утвђивању права на индивидуални образовни план
211.4 KiB
437 Downloads
Detalji
Правилник о ванредним ученицима у Гимназији "Свети Сава"
158.9 KiB
815 Downloads
Detalji
Правилник о васпитно-дисциплинској одговорности ученика
372.7 KiB
389 Downloads
Detalji
Правилник о врсти образовања наставника у информатичком смеру
109.1 KiB
628 Downloads
Detalji
Правилник о врсти стручне спреме наставника у гимназији
148.6 KiB
3954 Downloads
Detalji