Документи


Информатор о раду
507.2 KiB
485 Downloads
Detalji

Закони 2 files

Закон о основама система образовања и васпитања
519.7 KiB
263 Downloads
Detalji
Закон о средњој школи
308.7 KiB
382 Downloads
Detalji

Статут 3 files

Колективни уговор
493.0 KiB
322 Downloads
Detalji
Статут Фонда "Успешни успешнима"
100.2 KiB
260 Downloads
Detalji
Статут Гимназије "Свети Сава" Пожега
747.7 KiB
39 Downloads
Detalji
Пословник о раду Наставничког већа
81.8 KiB
567 Downloads
Detalji
Пословник о раду Савета родитеља
284.7 KiB
252 Downloads
Detalji
Пословник о раду Школског одбора
280.2 KiB
718 Downloads
Detalji
Пословник о раду ученичког парламента
279.5 KiB
286 Downloads
Detalji
Кућни ред 2019.
42.3 KiB
11 Downloads
Detalji
Правилник о правилима понашања у Гимназији "Свети Сава"
250.1 KiB
522 Downloads
Detalji
Правилник о ИОП-у 2019.
906.1 KiB
7 Downloads
Detalji
Правилник о протоколу поступања у одговору на насиље 2019.
31.9 KiB
5 Downloads
Detalji
Правилник о јавним набавкама
359.9 KiB
163 Downloads
Detalji
Правилник о поступању установе 2019.
525.9 KiB
7 Downloads
Detalji
Правилник о безбедности и здрављу на раду
203.2 KiB
266 Downloads
Detalji
Правилник о мерама, начину и поступку заштите и безбедности ученика
314.7 KiB
288 Downloads
Detalji
Пpавилник о броју чланова, саставу и начину образовања комисије за избор директора
225.2 KiB
178 Downloads
Detalji
Правилник о дипломама за изузетан успех ученика
118.5 KiB
1428 Downloads
Detalji
Правилник о дисциплинској и материјалној одговорности запослених
319.2 KiB
259 Downloads
Detalji
Правилник о образовној, здрав. и соц. подршци детету и ученику
282.1 KiB
388 Downloads
Detalji
Правилник о дозволи за рад наставника васпитача и стручних сарадника
603.5 KiB
292 Downloads
Detalji
Pravilnik O Nagradjivanju I Pohvaljivanju Ucenika
256.9 KiB
77 Downloads
Detalji
Правилник о оцењивању ученика у средњој школи
141.9 KiB
699 Downloads
Detalji
Правилник о организацији и систематизацији послова
449.8 KiB
349 Downloads
Detalji
Правилник о организацији и спровођењу испита
163.5 KiB
576 Downloads
Detalji
Правилник о поступку унутрашњег узбуњивања
233.6 KiB
82 Downloads
Detalji
Правилник о протоколу поступања у установи у одговору на насиље...
226.9 KiB
228 Downloads
Detalji
Правилник о утвђивању права на индивидуални образовни план
211.4 KiB
484 Downloads
Detalji
Правилник о ванредним ученицима у Гимназији "Свети Сава"
158.9 KiB
833 Downloads
Detalji
Правилник о васпитно-дисциплинској одговорности ученика
372.7 KiB
401 Downloads
Detalji
Правилник о врсти образовања наставника у информатичком смеру
109.1 KiB
661 Downloads
Detalji
Правилник о врсти стручне спреме наставника у гимназији
148.6 KiB
4239 Downloads
Detalji