Документи


Информатор о раду
507.2 KiB
182 Downloads
Detalji

Закони 2 files

Закон о основама система образовања и васпитања
519.7 KiB
181 Downloads
Detalji
Закон о средњој школи
308.7 KiB
241 Downloads
Detalji

Статути 3 files

Колективни уговор
267.1 KiB
196 Downloads
Detalji
Статут Гимназије "Свети Сава"
450.0 KiB
164 Downloads
Detalji
Статут Фонда "Успешни успешнима"
100.2 KiB
162 Downloads
Detalji
Пословник о раду Наставничког већа
81.8 KiB
371 Downloads
Detalji
Пословник о раду Савета родитеља
71.7 KiB
156 Downloads
Detalji
Пословник о раду Школског одбора
96.5 KiB
523 Downloads
Detalji
Пословник о раду ученичког парламента
75.2 KiB
156 Downloads
Detalji
Правилник о индивидуалном образовном плану
212.8 KiB
144 Downloads
Detalji
Правилник о јавним набавкама
359.9 KiB
62 Downloads
Detalji
Правилник о безбедности и здрављу на раду
203.2 KiB
166 Downloads
Detalji
Правилник о дипломама за изузетан успех ученика
118.5 KiB
545 Downloads
Detalji
Правилник о дисциплинској и материјалној одговорности запослених
132.4 KiB
158 Downloads
Detalji
Правилник о образовној, здрав. и соц. подршци детету и ученику
282.1 KiB
273 Downloads
Detalji
Правилник о дозволи за рад наставника васпитача и стручних сарадника
603.5 KiB
198 Downloads
Detalji
Правилник о мерама, начину и поступку заштите и безбедности ученика
106.1 KiB
150 Downloads
Detalji
Правилник о оцењивању ученика у средњој школи
141.9 KiB
337 Downloads
Detalji
Правилник о организацији и систематизацији послова
157.6 KiB
199 Downloads
Detalji
Правилник о организацији и спровођењу испита
118.1 KiB
444 Downloads
Detalji
Правилник о правилима понашања у Гимназији "Свети Сава"
129.0 KiB
297 Downloads
Detalji
Правилник о протоколу поступања у установи у одговору на насиље...
226.9 KiB
144 Downloads
Detalji
Правилник о утвђивању права на индивидуални образовни план
211.4 KiB
177 Downloads
Detalji
Правилник о ванредним ученицима у Гимназији "Свети Сава"
87.9 KiB
652 Downloads
Detalji
Правилник о васпитно-дисциплинској одговорности ученика
127.6 KiB
195 Downloads
Detalji
Правилник о врсти образовања наставника у информатичком смеру
109.1 KiB
329 Downloads
Detalji
Правилник о врсти стручне спреме наставника у гимназији
148.6 KiB
2260 Downloads
Detalji