Документи


Информатор о раду
507.2 KiB
359 Downloads
Detalji

Закони 2 files

Закон о основама система образовања и васпитања
519.7 KiB
234 Downloads
Detalji
Закон о средњој школи
308.7 KiB
313 Downloads
Detalji

Статут 3 files

Колективни уговор
493.0 KiB
277 Downloads
Detalji
Статут Фонда "Успешни успешнима"
100.2 KiB
216 Downloads
Detalji
Статут Гимназије "Свети Сава" Пожега
743.3 KiB
252 Downloads
Detalji
Пословник о раду Наставничког већа
81.8 KiB
517 Downloads
Detalji
Пословник о раду Савета родитеља
284.7 KiB
213 Downloads
Detalji
Пословник о раду Школског одбора
280.2 KiB
687 Downloads
Detalji
Пословник о раду ученичког парламента
279.5 KiB
250 Downloads
Detalji
Правилник о правилима понашања у Гимназији "Свети Сава"
250.1 KiB
476 Downloads
Detalji
Правилник о индивидуалном образовном плану
212.8 KiB
193 Downloads
Detalji
Правилник о јавним набавкама
359.9 KiB
127 Downloads
Detalji
Правилник о безбедности и здрављу на раду
203.2 KiB
229 Downloads
Detalji
Правилник о мерама, начину и поступку заштите и безбедности ученика
314.7 KiB
220 Downloads
Detalji
Пpавилник о броју чланова, саставу и начину образовања комисије за избор директора
225.2 KiB
88 Downloads
Detalji
Правилник о дипломама за изузетан успех ученика
118.5 KiB
1115 Downloads
Detalji
Правилник о дисциплинској и материјалној одговорности запослених
319.2 KiB
216 Downloads
Detalji
Правилник о образовној, здрав. и соц. подршци детету и ученику
282.1 KiB
356 Downloads
Detalji
Правилник о дозволи за рад наставника васпитача и стручних сарадника
603.5 KiB
259 Downloads
Detalji
Pravilnik O Nagradjivanju I Pohvaljivanju Ucenika
256.9 KiB
40 Downloads
Detalji
Правилник о оцењивању ученика у средњој школи
141.9 KiB
582 Downloads
Detalji
Правилник о организацији и систематизацији послова
449.8 KiB
296 Downloads
Detalji
Правилник о организацији и спровођењу испита
163.5 KiB
539 Downloads
Detalji
Правилник о поступку унутрашњег узбуњивања
233.6 KiB
37 Downloads
Detalji
Правилник о протоколу поступања у установи у одговору на насиље...
226.9 KiB
192 Downloads
Detalji
Правилник о утвђивању права на индивидуални образовни план
211.4 KiB
375 Downloads
Detalji
Правилник о ванредним ученицима у Гимназији "Свети Сава"
158.9 KiB
769 Downloads
Detalji
Правилник о васпитно-дисциплинској одговорности ученика
372.7 KiB
355 Downloads
Detalji
Правилник о врсти образовања наставника у информатичком смеру
109.1 KiB
563 Downloads
Detalji
Правилник о врсти стручне спреме наставника у гимназији
148.6 KiB
3538 Downloads
Detalji