Наставни план


Нови наставни планови се налазе на локацији Школа-Документи-наставни планови.

Наставни предмет

Друштвено језички смер

I

II

III

IV

Т

В

Т

В

Т

В

Т

В

Српски језик и књижевност 4   4   5   5  
Енглески језик 2   3   5   4  
Други страни језик 2   2   2   2  
Латински језик 2   2          
Устав и права грађана             1  
Социологија             3  
Психологија     2          
Филозофија         2   3  
Историја 2   2   3   3  
Географија 2   2   2      
Биологија 2   2   2      
Математика 4   3   2   2  
Физика 2   2   2   2  
Хемија 2   2          
Рачунарство и информатика   2   60 1 30 1 30
Музичка култура 1   1   1   1  
Ликовна култура 1   1   1   1  
Веронаука/грађанско 1   1   1   1  
Физичко васпитање 2   2   2   2  
Социологија и устав и права грађ.                
Уметност                
Пословни пакети и интернет                
Рач. графика и мултимедија                
Увод у програмирање                
Програмски језици                
Рачунарске мреже                
Практикум I                
Инф. системи и базе података                
Web дизајн                
Практикум II                

Наставни предмет

Природно математички смер

I

II

III

IV

Т

В

Т

В

Т

В

Т

В

Српски језик и књижевност 4   3   3   4  
Енглески језик 2   3   2   2  
Други страни језик 2   2   2   2  
Латински језик 2              
Устав и права грађана             1  
Социологија             2  
Психологија     2          
Филозофија         2   2  
Историја 2   2   2      
Географија 2   2   2      
Биологија 2   2   3   3  
Математика 4   5   5   4  
Физика 2   3   3   5  
Хемија 2   3   3   2  
Рачунарство и информатика   2   60 1 30 1 30
Музичка култура 1   1          
Ликовна култура 1   1          
Веронаука/грађанско 1   1   1   1  
Физичко васпитање 2   2   2   2  
Социологија и устав и права грађ.                
Уметност                
Пословни пакети и интернет                
Рач. графика и мултимедија                
Увод у програмирање                
Програмски језици                
Рачунарске мреже                
Практикум I                
Инф. системи и базе података                
Web дизајн                
Практикум II                

Наставни предмет

Информатички смер

I

II

III

IV

Т

В

Т

В

Т

В

Т

В

Српски језик и књижевност 4   3   3   4  
Енглески језик 2   2   2   2  
Други страни језик 2   2   2   2  
Латински језик                
Устав и права грађана                
Социологија                
Психологија     2          
Филозофија         2   2  
Историја 2   2   2      
Географија 2   2          
Биологија 2   2   2   2  
Математика 4   4   4   4  
Физика 2   2   2   2  
Хемија 2   2   2   2  
Рачунарство и информатика   1            
Музичка култура                
Ликовна култура                
Веронаука/грађанско 1   1   1   1  
Физичко васпитање 2   2   2   2  
Социологија и устав и права грађ.             2  
Уметност 1              
Пословни пакети и интернет   4            
Рач. графика и мултимедија       2        
Увод у програмирање     1 2        
Програмски језици         1 2    
Рачунарске мреже         1 2    
Практикум I           1    
Инф. системи и базе података             1 2
Web дизајн               2
Практикум II               1

Наставни предмет

Рачунарска гимназија

I

II

III

IV

Т

В

Т

В

Т

В

Т

В

Српски језик и књижевност 4   3   3   4  
Енглески језик 2   2   2   2  
Психологија     2          
Филозофија             2  
Историја 2   2          
Физика 2   3   3   5  
Географија 2   2          
Хемија 2   1          
Биологија         3   3  
Физичко васпитање 2   2   2   2  
Уметност 1              
Математика 5   5   5   5  
Дискретна математика         2      
Примена рачунара 2   2   2 30* 2  
Рачунарски системи 2              
Програмирање и програмски језици 3 60* 4 30* 2 30*    
Оперативни системи и рачунарске мреже     1 30*        
Модели и базе података         2   2 40*
Напредне технике програмирања         2   2 40*
Рачунарство и друштво         1      

* Годишњи фонд часова блок наставе