Прелиминарни резултати пријемног испита из математикеПрелиминарни резултати пријемног испита из математике
  • Подношење и решавање приговора на прелиминарне резултате пријемног испита је до 21.05.2024. (крајњи рок до 22.05.2024.,од 8 до 16 часова), у школи у којој се полагао пријемни испит. Приговори се подносе на посебном обрасцу који се добија код секретара школе.
  • Објављивање коначних резултата је до 22.05.2024. (крајњи рок  до 23.05.2024.) на Порталу МСШ.