Савет родитеља


Савет родитеља школе чини по један представник родитеља ученика сваког одељења. На почетку школске године на првој седници врши се избор нових чланова Савета родитеља. Савет родитеља пре свега има саветодавну улогу и свој рад уређује по Пословнику савета. Савет родитеља своје предлоге, питања и ставове упућује Школском одбору, директору и стручним органима установе.

Чланови Савета родитеља за школску 2020/2021. годину су:

 1. Славица Петровић I-1
 2. Бранко Симовић, I-2
 3. Милан Гавровић I-3
 4. Снежана Буквић, I-4
 5. Јасна Обрадовић I-4
 6. Александар Вучковић, II-1
 7. Јанковић Љубица, II-2
 8. Александар Весовић, II-3
 9. Јелена Теофиловић, II-4
 10. Михаиловић Полка, III-1
 11. Ђедовић Јелена,  II-2
 12. Mилољуб Jовичић, II-3
 13. Антовић Милојко, II-4
 14. Подрашчић Миља, IV-1
 15. Марић Јордан, IV-2
 16. Младеновић Снежана, IV -3
 17. Драгана Бркић, IV-4