Савет родитеља


Савет родитеља школе чини по један представник родитеља ученика сваког одељења. На почетку школске године на првој седници врши се избор нових чланова Савета родитеља. Савет родитеља пре свега има саветодавну улогу и свој рад уређује по Пословнику савета. Савет родитеља своје предлоге, питања и ставове упућује Школском одбору, директору и стручним органима установе.

Председник Савета родитеља је Лепосава Васиљевић.

Чланови Савета родитеља су:

 • Немања Ђорђевић
 • Мирослав Богићевић
 • Снежана Маринковић
 • Милан Вуковић
 • Ивана Саватијевић
 • Раде Ђокић
 • Лепосава Васиљевић
 • Душица Ђокић
 • Биљана Новаковић
 • Бранкица Продановић
 • Ненад Матијевић
 • Срђан Крсмановић
 • Драгана Јанковић
 • Данка Јованчић
 • Велибор Маринковић
 • Ружица Марковић