Савет родитеља


Савет родитеља школе чини по један представник родитеља ученика сваког одељења. На почетку школске године на првој седници врши се избор нових чланова Савета родитеља. Савет родитеља пре свега има саветодавну улогу и свој рад уређује по Пословнику савета. Савет родитеља своје предлоге, питања и ставове упућује Школском одбору, директору и стручним органима установе.

Због закона о заштити података о личности, чланове Савета родитеља за школску 2022/2023. годину можете погледати у Годишњем плану рада школе (Школа-Документи).