Савет родитеља


Савет родитеља школе чини по један представник родитеља ученика сваког одељења. На почетку школске године на првој седници врши се избор нових чланова Савета родитеља. Савет родитеља пре свега има саветодавну улогу и свој рад уређује по Пословнику савета. Савет родитеља своје предлоге, питања и ставове упућује Школском одбору, директору и стручним органима установе.

Чланови Савета родитеља за школску 2019/2020. годину су:

 1. Јакшић Даница, I-1
 2. Јанковић Љубица, I-2
 3. Александар Весовић, I-3
 4. Далиборка Штуловић, I-4
 5. Михаиловић Полка, II-1
 6. Ђедовић Јелена,  II-2
 7. Драги Ерић, II-3
 8. Антовић Милојко, II-4
 9. Подрашчић Миља, III-1
 10. Марић Јордан , III-2
 11. Младеновић Снежана, III-3
 12. Вучковић Александар, III-4
 13. Богићевић Верица IV-1
 14. Ковачевић Зорица  IV-2
 15. Живановић Горан   IV-3
 16. Вуковић Милан   Iv-4