Школски одбор


Орган управљања у школи је Школски одбор. Школски одбор има 9 чланова и то по три представника запослених, социјалних партнера и локалне заједнице. Школски одбор обавља све послове у складу са законом, актом о оснивању и статутом.

Председник Школског одбора је Милош Јовановић, представник запослених.
Чланови Школског одбора су:

  • Биља Баковић – из реда запослених
  • Кристина Томић – из реда запослених
  • Александар Весовић – из реда родитеља ученика
  • Младеновић Снежана – из реда родитеља ученика
  • Вуковић Милан   – из реда родитеља ученика
  • Иван Николић – из реда локалне самоуправе
  • Јасмина Јанковић – из реда локалне самоуправе
  • Бране Филиповић – из реда локалне самоуправе

Представник синдиката школе: Вера Лучић; представници Ученичког парламента: Александар Ђедовић и Нађа Маринковић.