Школски одбор


Орган управљања у школи је Школски одбор. Школски одбор има 9 чланова и то по три представника запослених, социјалних партнера и локалне заједнице. Школски одбор обавља све послове у складу са законом, актом о оснивању и статутом.

Председник Школског одбора је Гордана Варница, представник запослених.
Чланови Школског одбора су:

  • Саша Петровић, представник локалне самоуправе.
  • Саша Матеничарски, представник локалне самоуправе.
  • Бране Филиповић, представник локалне самоуправе.
  • Бранкица Продановић, представник Савета родитеља
  • Лепосава Васиљевић, представник Савета родитеља
  • Срђан Крсмановић, представник Савета родитеља
  • Весна Крстонић, представник запослених
  • Иван Драшкић, представник запослених