Школски одбор


Орган управљања у школи је Школски одбор. Школски одбор има 9 чланова и то по три представника запослених, социјалних партнера и локалне заједнице. Школски одбор обавља све послове у складу са законом, актом о оснивању и статутом.

Председник Школског одбора је Младеновић Снежана, из реда родитеља ученика
Чланови Школског одбора су:
  • Петар Тановић – из реда запослених
  • Јелица Миросавић – из реда запослених
  • Грозда Савковић – из реда запослених
  • Александар Весовић – из реда родитеља ученика
  • Милољуб Јовичић   – из реда родитеља ученика
  • Иван Николић – из реда локалне самоуправе
  • Јасмина Јанковић – из реда локалне самоуправе
  • Бране Филиповић – из реда локалне самоуправе

Представник синдиката школе: Вера Лучић; представници Ученичког парламента: Анђела Љубичић и Ђорђе Милићевић.