Идентитет


Пожешка гимназија је стекла богату репутацију захваљујући својој традицији дугој више од 90 година, али и бројним признањима. Не заборављајући никада речи Светог Саве:“Тамо где одзвања наш глас, где се глагољи и где се још као стари златник, обрће наша реч, тамо је наша држава, тамо смо ми”, трудимо се да оправдамо име које носимо.
Можда више од било које гимназије Златиборског округа, ова школа прима под своје окриље ученике из других Општина. Атрибут “пожешка”, може бити само топонимска одредница, јер у овој Гимназији свој образовни пут граде деца не само из Пожеге, већ из Ариља, Косјерића, Лучана и Ужица. Срдачност је оно по чему нас препознају, а стручност оно у чему нам се диве.Гимназију “Свети Сава” данас похађа више од 450 ученика распоређених у 16 одељења, и то осам друштвено-језичког, четири природно-математичког и четири информатичког смера.

Школа располаже модерном и добро очуваном зградом са 15 учионица, два кабинета за информатику, једном специјализованом учионицом, библиотеком , фискултурном салом, канцеларијама и другим помоћним просторијама. Кабинети су опремљени по нормативима, са већим бројем наставних и аудио-визуелних средстава која се користе у настави. Гимназија поседује спортске терене за кошарку, рукомет, мали фудбал и тенис.

Основне карактеристике рада Гимназије “Свети Сава” су:

  • Одабир ученика кроз правила уписа
  • Формирање и уједначавање одељења свих смерова према педагошко-психолошким критеријумима
  • Наставни план и програм за друштвено-језички, природно-математички и информатички смер
  • Брижљиво неговање наставног кадра, који се регрутује великим делом из редова бивших ученика ове школе
  • Дугогодишња сарадња са Истраживачком станицом Петница, Центром за таленте и Друштвом математичара Србије
  • Одељења од 30 ученика која се на часовима информатике и страних језика деле на групе
  • Примена разноврсних облика наставе, од класичних до савремених
  • Тежња да се код ученика развија активан однос према знању, повезивању различитих предмета и садржаја, да се стимулише критички и стваралачки дух и да се истичу високе моралне, научне и општецивилизацијске вредности
  • Стално унапређивање наставе на сопственим искуствима и истаживањима, али и на резултатима савремених научних и методичких истраживања Од 1990. године, када је Гимназија издвојена из Образовног центра, кроз њу је прошло око 7500 матураната. Неки од њих су докторирали, многи магистрирали, а неки постали угледни професори универзитета или водећи стручњаци у различитим областима у земљи и у иностранству.