Директор
Директор Гимназије “Свети Сава” у Пожеги

је Иван Драшкић, професор физичког васпитања.

Директори гимназије у Пожеги

од 1921. године до данас

Краговић Петар                                    1921 - 1923.
Мацура Стеван                                     1923 - 1925.
Трифуновић Велимир                           1926.
Винценц Маринко                                  1927 - 1928.
Николић Никола                                   1929.
Милошевић Светозар                            1933 - 1938.
Жуњић Јоле                                        1939 - 1943.
Драгојловић Радојка                             1943 - 1945.
Радојевић Обрен                                   1945 - 1949.
Драгојловић Радојка                             1949 - 1950.
Зечевић Милорад                                  1950 - 1951.
Жилић Милутин                                    1951 - 1956.
Ђокић Будимир                                     1963 - 1978.
Крстић Гојко                                      1978 - 1986.
Марјановић мр Тихомир                        1986 - 1990.
Шмакић мр Миленко                              1990 - 2001.
Јаковљевић Богољуб                             2001 - 2004.
Недељковић Владан                               2004 - 2020.
Драшкић Иван                   од 2020.