Контакт


Адреса школе:
Гимназија “Свети Сава”
Улица Вука Караџића 7

31210 Пожега
Србија

Телефони:
031 811 460 –  канцеларија директора (тел/факс)
031 714 062 – секретар
031 814 062 –  наставничка канцеларија
E-mail:
skola@gimnazijapozega.edu.rs

Текући рачуни:
840 – 1252660 – 25
840 – 1252666 – 07

Пут до нас