Припремљеност и реаговање у природним катастрофамаПрипремљеност и реаговање у природним катастрофама

Горска служба спасавања Србије и Планинарски клуб Тара одржали су обуку „Припремљеност и реаговање у природним катастрофама“ за ђаке средње Техничке школе, као и за ученике гимназије „Свети Сава“ из Пожеге. …..

Циљ ових обука је подизање свести опште популације и угрожених група о управљању природним катастрофама, односно приправности, одговору и санацији последица.
Природне катастрофе свакодневно односе велики број људских живота и причињавају велику материјалну штету. Имајући у виду немогућност апсолутног спречавања последица природних катастрофа, мере спремности имају за задатак да директно или индиректно смање њихове негативне утицаје.
Једна од најважнијих мера која доприноси припремљености је да се на адекватан начин суочимо са природним катастрофама унапређењем знања и капацитета које су развили субјекти заштите и спасавања како би ефикасно предвидели, у најбољој мери одговорили и на прави начин санирали последице природних катастрофа.
Који су основни безбедносни ризици, њихове манифестације и последице по људе, које су безбедносне и заштитне мере и радње у различитим ситуацијама, како правовремено, прибрано и рационално поступати у различитим ванредним ситуацијама, пружајући помоћ себи и другима, те коме се и како обратити за стручну помоћ су нека од питања на која су спасиоци Горске службе спасавања одговарали средњошколцима из Техничке школе и гимназије „Свети Сава“ из Пожеге.
Обука је обухватила теоријски и практични део, као и примере из свакодневне праксе учествовања у акцијама отклањања последица изазваних природним катастрофама.
Обука је организована у оквиру пројекта „Побољшана спремност за хитне интервенције и координисани одговор у пограничном подручју Србије и Босне и Херцеговине“, који суфинансира Европска унија у оквиру финансијског инструмента претприступне помоћи (ИПА II) кроз Програм прекограничне сарадње Србија-Босна и Херцеговина 2014-2020, који има за циљ унапређење капацитета за реаговање у ванредним ситуацијама са фокусом на природне катастрофе у прекограничном подручју.