Одељења


I1
Смер: Друштвено – језички
Одељењски старешина:
Вукајловић Зорица
I2
Смер: Друштвено – језички
Одељењски старешина:
Јеверичић Марија
I3
Смер: Природно-математички
Одељењски старешина:
Баковић Биља
I4
Смер: Рачунарска гимназија
Одељењски старешина:
Весна Девеџић
II1
Смер: Друштвено – језички
Одељењски старешина:
Злата Ђукић
II2
Смер: Друштвено – језички
Одељењски старешина:
Петар Тановић
II3
Смер: Природно-математички
Одељењски старешина:
Наташа Протић
II4
Смер: Рачунарска гимназија
Одељењски старешина:
Гордана Варница
III1
Смер: Друштвено-језички
Одељењски старешина:
Марио Мершник
III2
Смер: Друштвено-језички
Одељењски старешина:
Весна Крстонић
III3
Смер: Природно-математички
Одељењски старешина:
Вера Лучић
III4
Смер: Информатички
Одељењски старешина:
Иван Драшкић
IV1
Смер: Друштвено-језички
Одељењски старешина:
Милош Јовановић
IV2
Смер: Друштвено-језички
Одељењски старешина:
Марковић Ана
IV3
Смер: Природно-математички
Одељењски старешина:
Богољуб Јаковљевић
IV4
Смер: Информатички
Одељењски старешина:
Весна Зарић