Упис у први разред


У први разред школске 2018/19 године, Гимназија “Свети Сава” уписује укупно 110 ученика.

ДРУШТВЕНО ЈЕЗИЧКИ СМЕР 60
ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ СМЕР 30
РАЧУНАРСКА ГИМНАЗИЈА 20

Општи услови за упис

За редовне ученике могу да конкуришу кандидати који су завршили основну школу. Испуњавање општих услова кандидати доказују оригиналним сведочанствима о завршеној основној школи и изводом из матичне књиге рођених.

Посебни услови за упис

За упис у гимназију није потребно подносити потврду о испуњавању здравствених услова.

За упис у одељење рачунарске гимназије ученици полажу ПРИЈЕМНИ ИСПИТ из математике. Пријемни испит ће бити организован пре полагања завршног испита у основним школама.

ДОКУМЕНТА ЗА УПИС

Учесници конкурса подносе следећа документа:

Пријаву за упис,
Оригинално сведочанство о завршеној основној школи,
Извод из матичне књиге рођених (може бити старији од шест месеци)