Фонд


Статут ФондаОвде можете преузети Статут Фонда “Успешни Успешнима”. [wpfilebase tag=file id=3 /] У складу са одредбама чланова 68. и 34. Закона о задужбинама и фондацијама („Службени Гласник РС“ бр. 88/2011), а на основу Уговора о оснивању Фонда „Успешни  успешнима“  закљученим  02.04.2009.  год.,  Управни  одбор  Фонда,  на седници одржаној дана 23.01.2012. год., донео је СТАТУТ ФОНДА „УСПЕШНИ […]

Чланови фондаЧлан Фонда може постати свако правно или физичко лице са седиштем или пребивалиштем на територији Републике Србије или ван ње, које прихватањем оснивања Фонда се опредељује да активно и непосредно помаже спровођење активности и циљева Фонда и које потпише приступницу за чланство у Фонду, и уплати годишњу чланарину у износу од 1.000,00 динара. ЧЛАНОВИ ФОНДА: […]

ФОНД „УСПЕШНИ УСПЕШНИМА“ОСНОВНИ ПОДАЦИ АДРЕСА: Пожега, Ул. Вука Караџића бр. 6 (просторије Гимназије „Свети Сава“ Пожега)   Матични број: 17777203 ПИБ: 106164794 Шифра делатности: 65232 Текући рачун бр: 355-1132386-07 отворен код Војвођанске банке Тел: 031/714-062 Факс: 031/811-460   Фонд је регистрован као правно лице код Министарства културе РС, по решењу бр. 415-00-00051/2009-14 од 11.05.2009. год. под редним [...]