Ученички парламент


Ученички парламент Гимназије “Свети Сава” основан је 2003. године и до сада је организовао низ успешних акција чији су иницијатори пре свега били ученици. То је организација коју чине по два представника сваког одељења, тако да укупно броји 32 члана.

Председнички мандат траје једну годину а постиже се изборним гласањем, простом већином. Поред председника парламента, бирају се заменик председника и секретар. Ученички парламент има свој правилник у чијем садржају се налазе његове активности. Њихове дужности односе се на поспешивање комуникације између ученика и школске управе, на одржавање контаката са гимназијалцима широм Србије. Парламент, као представник мисли самих ученика, има за задатак да створи здраву атмосферу у школи. Путем парламента ђаци су у могућности да изнесу своје проблеме, захтеве, предлоге. Сваки од представника парламента има једнако право гласа, а њихови гласови имају исту важност. Парламент Гимназије “Свети Сава” у Пожеги, је на иницијативу Гимназије из Младеновца, приступио Унији ђачких парламената гимназија Србије, чиме се повезао са младима, како на подручју Србије, тако и широм света.