ОБАВЕШТЕЊЕ У ВЕЗИ ПОЛАГАЊА ПРИЈЕМНОГ ИСПИТА ИЗ МАТЕМАТИКЕОБАВЕШТЕЊЕ У ВЕЗИ ПОЛАГАЊА ПРИЈЕМНОГ ИСПИТА ИЗ МАТЕМАТИКЕ

Пријемни испит из математике ради уписа у одељење ученика са посебним способностима за рачунарство и информатику за шк. 2024/2025. год., биће одржан у суботу, 18.05.2024. год., од 10 до 12 часова, у Гимназији „Свети Сава“ Пожега, у складу са Календаром уписа ученика у средњу школу.

За упис у одељење за ученике са посебним способностима за рачунарство и информатику кандидат полаже пријемни испит на коме решава тест из математике, који је сачињен у складу са општим стандардима постигнућа за крај обавезног образовања.

Кандидат који положи пријемни испит остварује право на рангирање ради уписа у одељење за ученике са посебним способностима за рачунарство и информатику.

Кандидат може да оствари највише 240 бодова на тесту из математике за упис у одељење за ученике са посебним способностима за рачунарство и информатику. Кандидат је положио пријемни испит ако је остварио најмање 120 бодова на тесту из математике за упис у одељење за ученике са посебним способностима за рачунарство и информатику.

УПУТСТВО ЗА УЧЕНИКЕ ЗА ПОЛАГАЊЕ ПРИЈЕМНОГ ИСПИТА ИЗ МАТЕМАТИКЕ

ПРИЈЕМНИ ИСПИТ СЕ ОДРЖАВА У СУБОТУ, 18.05.2024.  ГОД. ОД 10 ДО 12 ЧАСОВА, У САЛИ ЗА ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ, У ГИМНАЗИЈИ „СВЕТИ САВА“ ПОЖЕГА.

ПРИЈАВЉЕНИ УЧЕНИЦИ ТРЕБА ДА ДОЂУ У ШКОЛУ НАЈМАЊЕ 45 МИНУТА ПРЕ ПОЧЕТКА ПОЛАГАЊА ИСПИТА.

УЧЕНИЦИ СЕ РАСПОРЕЂУЈУ У САЛУ ЗА ПОЛАГАЊЕ НАЈМАЊЕ 20 МИНУТА ПРЕ ПОЧЕТКА ИСПИТА.

УЧЕНИЦИ СУ ДУЖНИ ДА СЕ ПОНАШАЈУ У СКЛАДУ СА ОБАВЕШТЕЊИМА ДЕЖУРНИХ НАСТАВНИКА.

За рад је предвиђено 120 минута.

Од личних ствари на испит се може унети само вода/освежавајући напитак, а све остале ствари обавезно се одлажу на посебно место током трајања испита.

Потребно је да ученици обавезно понесу ђачку књижицу.

ДОЗВОЉЕН ПРИБОР:

Понети графитну и хемијску оловку, гумицу, лењир, троугао, шестар и калкулатор са основним рачунским операцијама: сабирање, одузимање, множење, дељење и проценат (сви други калкулатори нису дозвољени за коришћење). Не може се користити калкулатор на мобилном телефону.

Коначне одговоре и поступак писати хемијском оловком.

Одговори који су написани графитном оловком неће бити признати, као ни одговори који су прецртавани.

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОДНОШЕЊУ ПРИГОВОРА НА ПРИЈЕМНИ ИСПИТ ИЗ МАТЕМАТИКЕ

  1. Крајњи рок за објављивање прелиминарних резултата са пријемног испита из математике је до 21.05.2024. год. (крајњи рок је до 22.05.2024.) на Порталу МСШ до 08 часова.
  • Подношење и решавање приговора на прелиминарне резултате пријемног испита је до 21.05.2024. (крајњи рок до 22.05.2024.,од 8 до 16 часова), у школи у којој се полагао пријемни испит. Приговори се подносе на посебном обрасцу који се добија код секретара школе.
  • Објављивање коначних резултата је до 22.05.2024. (крајњи рок  до 23.05.2024.) на Порталу МСШ.