Чланови фондаЧлан Фонда може постати свако правно или физичко лице са седиштем или пребивалиштем на територији Републике Србије или ван ње, које прихватањем оснивања Фонда се опредељује да активно и непосредно помаже спровођење активности и циљева Фонда и које потпише приступницу за чланство у Фонду, и уплати годишњу чланарину у износу од 1.000,00 динара.

ЧЛАНОВИ ФОНДА:

1. Владан Недељковић, професор, Ариље
2. Милован Вујовић, вероучитељ, Пожега
3. Милош Јовановић, професор, Пожега
4. Иван Новаковић, професор, Пожега
5. Марио Мершник, професор, Пожега
6. Биљана Радовић, професор, Пожега
7. Бранка Смиљанић, професор, Пожега
8. Катарина Стојчић, професор, Пожега
9. Гордана Варница, професор, Пожега
10. Кристина Томић, професор, Пожега
11. Миодраг Плазинић, дипл.правник, Пожега
12. Зоран Недељковић, издавач, Пожега
13. Саша Варагић, вероучитељ, Пожега
14. Петар Микић, професор, Пожега
15. Милош Лучић, професор, Пожега
16. Богољуб Јаковљевић, професор, Пожега
17. Иван Драшкић, професор, Пожега
18. Ивана Радоњић, професор, Пожега
19. Ана Смиљанић, васпитач, Београд
20. Ђорђе Смиљанић, дипл.електроинжењер, Београд
21. Светислав Смиљанић, радник, Пожега
22. др Недељко Варница, дипл.електроинжењер, Sunnyvale, САД
23. др Дејан Марковић, дипл.електроинжењер, САД
24. др Милена Шијак, спец. микробиолог, Београд
25. др Љиљана Дамјановић, физикохемичар, Београд
26. др Јордан Марић, лекар, Пожега
27. др Миљан Ћеранић, лекар, Београд
28. Душица Стојковић, дипл.класични филолог, Београд
29. мр Радојко Гордић, технолог, Пожега
30. Jacqueline Kovačević, професор, Perth, Australia
31. Александар Весовић, дипл.хемичар, Пожега
32. Небојша Варница, дипл.информатичар, Пожега
33. Драгојла Вукојичић, дипл. економиста, Пожега
34. Љиљана Ристовић, службеник, Пожега
35. Душица Додић, професор, Пожега
36. Миља Обреновић, дипл.економиста, Пожега
37. Светомир Росић, приватник, Пожега
38. Слађана Муњић, дипл. економиста, Пожега
39. Милован Ж.Стојковић, пензионер, Пожега
40. Петроније Аћимовић, адвокат, Пожега
41. Милан Штуловић, адвокат, Пожега
42. мр Александар Савић, историчар, Пожега
43. Бранка Тодоровић, дипл. фармацеут, Пожега
44. Дејан Видаковић, дипл.економиста, Пожега
45. Предраг Стојковић, новинар, Пожега
46. Миљко Краговић, дипл.економиста, Пожега
47. Миодраг Боловић, приватник, Пожега
48. Милан Поповић, свештеник, Прилипац, Пожега
49. др Љубица Богосављевић, неуропсихијатар, Ариље
50. Илија Богосављевић, пензионер, Ариље
51. Радомир Ристовић, приватник, Пожега
52. Миломир Смиљанић, дипл.правник, Пожега
53. Младен Перуничић, дипл.инжењер агрономије, Пожега
54. Крсман Томић, приватник, Пожега
55. Мића Мојсић, дипл.економиста, Пожега
56. Бранислав Петровић, приватник, Пожега
57. Александар Видојевић, дипл.саобраћајни инж, Београд
58. Зорица Вукајловић, професор, Чачак
59. Сања Парезановић, професор, Пожега
60. Драган Ковачевић, професор, Пожега
61. Милена Дамjановић, лекар, спец.интерне медицине доктор, Пожега
62. Раде Благојевић, предузетник, Пожега
63. Љубомир Марјановић, предузетник, Пожега
64. Миленко Николић, дипл.машински инжењер, Ужице
65. Љиљана Плазинић, дипл. правник, Пожега
66. Александра Весовић, дипл. хемичар, Пожега
67. Горан Јанковић, дипл. машински инжињер, Пожега
68. Милан Шијак, спец. педијатар, Пожега
69. Гордана Стевић, дипл. филолог, Пожега
70. Владимир Весовић, дипл. хемичар, Пожега
71. Слађана Вукајловић,дипл.економиста, Пожега
72. Бранко Зечевић, лекар, спец. интерне медицине, Пожега
73. Зорица Агановић, професор, Пожега,
74. Милојка Коларевић, стоматолог, Пожега
75. Манојле Митровић, магистар економских наука, Пожега
76. Зоран Стјепановић, адвокат, Пожега
77. Александар Видојевић, дипл.саобраћајни инжењер, Београд
78. Јасна Милићевић, Пожега
79. Љиљана Велетић, лекар, Пожега
80. Зорица Маринковић, стоматолог, Пожега
81. Миленија Пановић, предузетник, Пожега
82. др Марко Брашанац, доктор стоматологије, Пожега
83. Предраг Жунић, предузетник, Пожега
84. Љиљана Јовићевић, професор, Пожега
85. Снежана Стаматовић, инж. информатике, Пожега
86. Весна Зарић, дипл. математичар, Пожега
87. Др Мирослав Максимовић, Пожега
88. Славка Илић, професор, Пожега
89. Александар Каранац, вероучитељ, Пожега
90. Весна Сретеновић, Лучани
91. Милена Аћимовић, професор, Пожега
92. Зарић Ненад, професор, Пожега
93. Др Славица Ђокић, Пожега
94. Милован Мићовић, професор, Пожега
95. Горан Симовић, дипл.историчар, Пожега
96. Жељко Рњаковић, приватни предузетник, Пожега

Предузећа
1. „ВЕКТРА“ д.о.о. Пријановићи, Миломир Смиљанић
2. „ПАН КОМЕРЦ“ д.о.о. Пожега
3. Апотека „TILIA“ Пожега – вл. Гордана Ђокић
4. СУР „Николић Бранко“ ПР, Пожега