Формирање одељења


Формирањем одељења бави се психолошко-педагошка служба.

При упису у Гимназију ученици у пријави за упис наводе смер за који се опредељују и стране језике које су учили у претходним разредима. Ови подаци су полазни критеријуми педагошко-психолошкој служби при формирању одељења. Правилником о наставном плану и програму за гимназију, први и други страни језик предвиђени су као обавезни наставни предмети. Трећи страни језик предвиђен је као факултативни предмет.

У Гимназији “Свети Сава” ученици настављају учење страних језика које су учили у основној школи

Поред смера и страних језика, следећи критеријум је успех и то:

Општи успех у основној школи
Постигнути резултати на завршном испиту
Постигнути резултати на такмичењима ученика основних школа
Следећи критеријум при формирању одељења је и општина односно основна школа из које ученик долази. Ученици из различитих основних школа равномерно су распоређени по одељењима, али се води рачуна и о потребама ученика путника.
Последњи критеријум је пол ученика, тј. да буде уједначен број дечака и девојчица по одељењима.