Распоред писмених и осталих задатака


НОВИ РАСПОРЕД ПИСМЕНИХ И КОНТРОЛНИХ ЗАДАТАКА СЕ НАЛАЗИ НА ЛОКАЦИЈИ:

ШКОЛА-ДОКУМЕНТИ-РАСПОРЕД ПИСМЕНИХ ПРОВЕРА

I1      
Предмет Група Врста Датум
Математика   писмена вежба 01. 10. 2018.
Француски језик   контролни задатак 09. 10. 2018.
Историја   контролни задатак 15. 10. 2018.
Биологија   контролни задатак 16. 10. 2018.
Енглески језик   контролни задатак 17. 10. 2018.
Српски језик и књижевност   писмени задатак 18. 10. 2018.
Латински језик   контролни задатак 19. 10. 2018.
Српски језик и књижевност   контролни задатак 24. 10. 2018.
Шпански језик   контролни задатак 30. 10. 2018.
Математика   писмени задатак 31. 10. 2018.
Руски језик   контролни задатак 01. 11. 2018.
Хемија   контролни задатак 02. 11. 2018.
Физика   контролни задатак 13. 11. 2018.
Немачки језик   контролни задатак 20. 11. 2018.
Биологија   контролни задатак 27. 11. 2018.
Енглески језик   писмени задатак 29. 11. 2018.
Историја   контролни задатак 03. 12. 2018.
Руски језик   писмени задатак 04. 12. 2018.
Математика   писмена вежба 10. 12. 2018.
Латински језик   контролни задатак 14. 12. 2018.
Српски језик и књижевност   писмени задатак 20. 12. 2018.
Физика   контролни задатак 21. 12. 2018.
Немачки језик   писмени задатак 25. 12. 2018.
Француски језик   писмени задатак 27. 12. 2018.
Шпански језик   писмени задатак 27. 12. 2018.
       
I2      
Предмет Група Врста Датум
Математика   писмена вежба 01. 10. 2018.
Француски језик   писмена вежба 09. 10. 2018.
Енглески језик   контролни задатак 10. 10. 2018.
Српски језик и књижевност   писмени задатак 12. 10. 2018.
Историја   контролни задатак 15. 10. 2018.
Биологија   контролни задатак 16. 10. 2018.
Латински језик   контролни задатак 19. 10. 2018.
Математика   писмени задатак 29. 10. 2018.
Шпански језик   контролни задатак 30. 10. 2018.
Српски језик и књижевност   контролни задатак 05. 11. 2018.
Физика   контролни задатак 15. 11. 2018.
Биологија   контролни задатак 27. 11. 2018.
Енглески језик   писмени задатак 28. 11. 2018.
Историја   контролни задатак 03. 12. 2018.
Математика   писмена вежба 10. 12. 2018.
Латински језик   контролни задатак 12. 12. 2018.
Српски језик и књижевност   писмени задатак 14. 12. 2018.
Француски језик   писмени задатак 20. 12. 2018.
Физика   контролни задатак 20. 12. 2018.
Шпански језик   писмени задатак 25. 12. 2018.
Српски језик и књижевност   контролни задатак 27. 12. 2018.
Хемија   контролни задатак 28. 12. 2018.
Хемија   контролни задатак 28. 12. 2018.
Биологија   контролни задатак 15. 01. 2019.
       
I3      
Предмет Група Врста Датум
Математика   контролни задатак 01. 10. 2018.
Српски језик и књижевност   писмени задатак 08. 10. 2018.
Француски језик   контролни задатак 09. 10. 2018.
Биологија   контролни задатак 16. 10. 2018.
Историја   тестирање 23. 10. 2018.
Енглески језик   контролни задатак 25. 10. 2018.
Шпански језик   контролни задатак 30. 10. 2018.
Руски језик   контролни задатак 01. 11. 2018.
Хемија   контролни задатак 02. 11. 2018.
Математика   писмени задатак 05. 11. 2018.
Српски језик и књижевност   контролни задатак 09. 11. 2018.
Немачки језик   контролни задатак 22. 11. 2018.
Биологија   контролни задатак 27. 11. 2018.
Руски језик   писмени задатак 04. 12. 2018.
Историја   тестирање 06. 12. 2018.
Математика   контролни задатак 10. 12. 2018.
Енглески језик   писмени задатак 11. 12. 2018.
Српски језик и књижевност   писмени задатак 17. 12. 2018.
Физика   контролни задатак 20. 12. 2018.
Латински језик   контролни задатак 21. 12. 2018.
Немачки језик   писмени задатак 25. 12. 2018.
Биологија   графички рад 25. 12. 2018.
Хемија   контролни задатак 26. 12. 2018.
Француски језик   писмени задатак 27. 12. 2018.
Шпански језик   писмени задатак 27. 12. 2018.
       
I4      
Предмет Група Врста Датум
Математика   контролни задатак 02. 10. 2018.
Српски језик и књижевност   писмени задатак 10. 10. 2018.
Енглески језик   контролни задатак 11. 10. 2018.
Програмирање   контролни задатак 19. 10. 2018.
Историја   тестирање 23. 10. 2018.
Примена рачунара Grupa1 тестирање 25. 10. 2018.
Примена рачунара Grupa2 тестирање 26. 10. 2018.
Руски језик   контролни задатак 01. 11. 2018.
Математика   писмени задатак 06. 11. 2018.
Физика   контролни задатак 14. 11. 2018.
Немачки језик   контролни задатак 22. 11. 2018.
Српски језик и књижевност   контролни задатак 23. 11. 2018.
Енглески језик   писмени задатак 26. 11. 2018.
Математика   контролни задатак 06. 12. 2018.
Математика   контролни задатак 10. 12. 2018.
Физика   контролни задатак 17. 12. 2018.
Немачки језик   писмени задатак 25. 12. 2018.
Математика   писмени задатак 15. 01. 2019.
Програмирање   писмени задатак 18. 01. 2019.
II1      
Предмет Група Врста Датум
Француски језик   контролни задатак 13. 09. 2018.
Енглески језик   контролни задатак 02. 10. 2018.
Српски језик и књижевност   писмени задатак 08. 10. 2018.
Биологија   тестирање 09. 10. 2018.
Психологија   тестирање 15. 10. 2018.
Историја   блиц тест 19. 10. 2018.
Математика   писмена вежба 29. 10. 2018.
Италијански језик   контролни задатак 30. 10. 2018.
Латински језик   контролни задатак 31. 10. 2018.
Физика   контролни задатак 31. 10. 2018.
Хемија   контролни задатак 02. 11. 2018.
Историја   блиц тест 02. 11. 2018.
Српски језик и књижевност   контролни задатак 08. 11. 2018.
Руски језик   контролни задатак 08. 11. 2018.
Математика   писмени задатак 09. 11. 2018.
Биологија   блиц тест 13. 11. 2018.
Немачки језик   контролни задатак 15. 11. 2018.
Математика   писмена вежба 04. 12. 2018.
Енглески језик   писмени задатак 04. 12. 2018.
Руски језик   писмени задатак 06. 12. 2018.
Француски језик   писмени задатак 11. 12. 2018.
Биологија   блиц тест 11. 12. 2018.
Хемија   контролни задатак 17. 12. 2018.
Српски језик и књижевност   писмени задатак 17. 12. 2018.
Латински језик   писмени задатак 21. 12. 2018.
Немачки језик   писмени задатак 25. 12. 2018.
Италијански језик   писмена вежба 25. 12. 2018.
Српски језик и књижевност   контролни задатак 27. 12. 2018.
Биологија   тестирање 22. 01. 2019.
Енглески језик   контролни задатак 28. 01. 2019.
       
II2      
Предмет Група Врста Датум
Француски језик   контролни задатак 13. 09. 2018.
Енглески језик   контролни задатак 02. 10. 2018.
Физика   контролни задатак 04. 10. 2018.
Психологија   тестирање 08. 10. 2018.
Биологија   тестирање 09. 10. 2018.
Српски језик и књижевност   писмени задатак 11. 10. 2018.
Италијански језик   контролни задатак 30. 10. 2018.
Математика   писмена вежба 30. 10. 2018.
Латински језик   контролни задатак 31. 10. 2018.
Хемија   контролни задатак 01. 11. 2018.
Историја   тестирање 07. 11. 2018.
Математика   писмени задатак 09. 11. 2018.
Биологија   блиц тест 13. 11. 2018.
Српски језик и књижевност   контролни задатак 14. 11. 2018.
Енглески језик   писмени задатак 04. 12. 2018.
Математика   писмена вежба 06. 12. 2018.
Француски језик   писмени задатак 11. 12. 2018.
Биологија   блиц тест 11. 12. 2018.
Хемија   контролни задатак 20. 12. 2018.
Српски језик и књижевност   писмени задатак 20. 12. 2018.
Латински језик   писмени задатак 21. 12. 2018.
Италијански језик   писмена вежба 25. 12. 2018.
Биологија   тестирање 22. 01. 2019.
Енглески језик   контролни задатак 28. 01. 2019.
       
II3      
Предмет Група Врста Датум
Математика   контролни задатак 03. 10. 2018.
Физика   контролни задатак 05. 10. 2018.
Психологија   тестирање 08. 10. 2018.
Француски језик   писмена вежба 11. 10. 2018.
Српски језик и књижевност   писмени задатак 12. 10. 2018.
Биологија   контролни задатак 16. 10. 2018.
Енглески језик   контролни задатак 17. 10. 2018.
Италијански језик   контролни задатак 30. 10. 2018.
Математика   писмени задатак 07. 11. 2018.
Руски језик   контролни задатак 08. 11. 2018.
Српски језик и књижевност   контролни задатак 14. 11. 2018.
Немачки језик   контролни задатак 15. 11. 2018.
Енглески језик   писмени задатак 21. 11. 2018.
Историја   тестирање 29. 11. 2018.
Руски језик   писмени задатак 06. 12. 2018.
Биологија   контролни задатак 07. 12. 2018.
Математика   контролни задатак 12. 12. 2018.
Српски језик и књижевност   писмени задатак 12. 12. 2018.
Француски језик   писмени задатак 18. 12. 2018.
Италијански језик   писмена вежба 25. 12. 2018.
Биологија   контролни задатак 25. 12. 2018.
Немачки језик   писмени задатак 25. 12. 2018.
Хемија   контролни задатак 11. 01. 2019.
       
II4      
Предмет Група Врста Датум
Математика   контролни задатак 05. 10. 2018.
Физика   контролни задатак 05. 10. 2018.
Српски језик и књижевност   писмени задатак 09. 10. 2018.
Примена рачунара Grupa1 тестирање 12. 10. 2018.
Примена рачунара Grupa2 тестирање 12. 10. 2018.
Програмирање   тестирање 17. 10. 2018.
Енглески језик   контролни задатак 18. 10. 2018.
Хемија   контролни задатак 02. 11. 2018.
Математика   писмени задатак 02. 11. 2018.
Математика   писмени задатак 05. 11. 2018.
Оперативни системи и рачунарске мреже контролни задатак 07. 11. 2018.
Руски језик   контролни задатак 08. 11. 2018.
Програмирање   тестирање 15. 11. 2018.
Немачки језик   контролни задатак 15. 11. 2018.
Српски језик и књижевност   контролни задатак 16. 11. 2018.
Историја   тестирање 22. 11. 2018.
Енглески језик   писмени задатак 27. 11. 2018.
Руски језик   писмени задатак 06. 12. 2018.
Програмирање   писмени задатак 13. 12. 2018.
Математика   контролни задатак 14. 12. 2018.
Српски језик и књижевност   писмени задатак 18. 12. 2018.
Хемија   контролни задатак 20. 12. 2018.
Немачки језик   писмени задатак 25. 12. 2018.
Дискретна математика   писмени задатак 14. 01. 2019.
Математика   писмени задатак 18. 01. 2019.
III1      
Предмет Група Врста Датум
Биологија   блиц тест 21. 09. 2018.
Рачунарство и информатика   контролни задатак 04. 10. 2018.
Филозофија   контролни задатак 11. 10. 2018.
Српски језик и књижевност   писмени задатак 18. 10. 2018.
Биологија   блиц тест 19. 10. 2018.
Француски језик   контролни задатак 22. 10. 2018.
Историја   тестирање 24. 10. 2018.
Српски језик и књижевност   контролни задатак 30. 10. 2018.
Математика   писмени задатак 05. 11. 2018.
Енглески језик   тестирање 16. 11. 2018.
Српски језик и књижевност   контролни задатак 05. 12. 2018.
Историја   тестирање 12. 12. 2018.
Француски језик   писмени задатак 17. 12. 2018.
Српски језик и књижевност   писмени задатак 20. 12. 2018.
Математика   писмени задатак 24. 12. 2018.
Биологија   тестирање 25. 12. 2018.
Биологија   тестирање 22. 01. 2019.
       
III2      
Предмет Група Врста Датум
Биологија   блиц тест 21. 09. 2018.
Француски језик   контролни задатак 11. 10. 2018.
Филозофија   контролни задатак 17. 10. 2018.
Српски језик и књижевност   писмени задатак 18. 10. 2018.
Биологија   блиц тест 19. 10. 2018.
Историја   тестирање 22. 10. 2018.
Српски језик и књижевност   контролни задатак 23. 10. 2018.
Руски језик   контролни задатак 30. 10. 2018.
Немачки језик   контролни задатак 08. 11. 2018.
Математика   писмени задатак 09. 11. 2018.
Енглески језик   тестирање 16. 11. 2018.
Руски језик   писмени задатак 04. 12. 2018.
Српски језик и књижевност   контролни задатак 07. 12. 2018.
Историја   тестирање 12. 12. 2018.
Биологија   тестирање 18. 12. 2018.
Српски језик и књижевност   писмени задатак 20. 12. 2018.
Математика   писмени задатак 24. 12. 2018.
Француски језик   писмени задатак 25. 12. 2018.
Немачки језик   писмени задатак 25. 12. 2018.
Биологија   тестирање 22. 01. 2019.
       
III3      
Предмет Група Врста Датум
Филозофија   контролни задатак 12. 10. 2018.
Српски језик и књижевност   писмени задатак 17. 10. 2018.
Енглески језик   контролни задатак 19. 10. 2018.
Српски језик и књижевност   контролни задатак 23. 10. 2018.
Биологија   контролни задатак 24. 10. 2018.
Рачунарство и информатика   контролни задатак 26. 10. 2018.
Француски језик   контролни задатак 02. 11. 2018.
Немачки језик   контролни задатак 08. 11. 2018.
Математика   писмени задатак 13. 11. 2018.
Историја   тестирање 22. 11. 2018.
Биологија   контролни задатак 28. 11. 2018.
Енглески језик   писмени задатак 30. 11. 2018.
Српски језик и књижевност   писмени задатак 18. 12. 2018.
Српски језик и књижевност   контролни задатак 21. 12. 2018.
Биологија   контролни задатак 24. 12. 2018.
Немачки језик   писмени задатак 25. 12. 2018.
Француски језик   писмени задатак 28. 12. 2018.
Хемија   контролни задатак 10. 01. 2019.
Математика   писмени задатак 14. 01. 2019.
       
III4      
Предмет Група Врста Датум
Модели и базе података   тестирање 11. 10. 2018.
Енглески језик   контролни задатак 12. 10. 2018.
Српски језик и књижевност   писмени задатак 16. 10. 2018.
Примена рачунара   тестирање 17. 10. 2018.
Српски језик и књижевност   контролни задатак 23. 10. 2018.
Рачунарство и друштво   контролни задатак 26. 10. 2018.
Рачунарство и друштво   контролни задатак 26. 10. 2018.
Математика   писмени задатак 13. 11. 2018.
Биологија   тестирање 15. 11. 2018.
Енглески језик   писмени задатак 30. 11. 2018.
Дискретна математика   писмени задатак 03. 12. 2018.
Српски језик и књижевност   контролни задатак 14. 12. 2018.
Српски језик и књижевност   писмени задатак 17. 12. 2018.
Програмирање и програмски језици писмени задатак 20. 12. 2018.
Напредне технике програмирања   писмени задатак 09. 01. 2019.
Математика   писмени задатак 14. 01. 2019.
IV1      
Предмет Група Врста Датум
Физика   контролни задатак 27. 09. 2018.
Математика   писмена вежба 02. 10. 2018.
Филозофија   контролни задатак 11. 10. 2018.
Српски језик и књижевност   писмени задатак 12. 10. 2018.
Социологија   контролни задатак 16. 10. 2018.
Историја   контролни задатак 19. 10. 2018.
Устав и права грађана   контролни задатак 02. 11. 2018.
Српски језик и књижевност   контролни задатак 06. 11. 2018.
Математика   писмени задатак 06. 11. 2018.
Француски језик   контролни задатак 07. 11. 2018.
Социологија   контролни задатак 19. 11. 2018.
Енглески језик   тестирање 21. 11. 2018.
Историја   контролни задатак 26. 11. 2018.
Енглески језик   тестирање 30. 11. 2018.
Математика   писмена вежба 04. 12. 2018.
Српски језик и књижевност   писмени задатак 13. 12. 2018.
Рачунарство и информатика   практичан рад 20. 12. 2018.
Српски језик и књижевност   контролни задатак 27. 12. 2018.
Француски језик   писмени задатак 28. 12. 2018.
Историја   контролни задатак 23. 01. 2019.
       
IV2      
Предмет Група Врста Датум
Физика   контролни задатак 28. 09. 2018.
Математика   писмена вежба 01. 10. 2018.
Социологија   блиц тест 10. 10. 2018.
Српски језик и књижевност   писмени задатак 10. 10. 2018.
Филозофија   контролни задатак 12. 10. 2018.
Немачки језик   контролни задатак 16. 10. 2018.
Француски језик   контролни задатак 16. 10. 2018.
Историја   контролни задатак 19. 10. 2018.
Историја   контролни задатак 19. 10. 2018.
Историја   контролни задатак 26. 11. 2018.
Рачунарство и информатика   практичан рад 11. 12. 2018.
Српски језик и књижевност   писмени задатак 12. 12. 2018.
Немачки језик   писмени задатак 25. 12. 2018.
Француски језик   писмени задатак 25. 12. 2018.
Српски језик и књижевност   контролни задатак 27. 12. 2018.
Историја   контролни задатак 23. 01. 2019.
       
IV3      
Предмет Група Врста Датум
Физика   контролни задатак 24. 09. 2018.
Математика   контролни задатак 04. 10. 2018.
Филозофија   контролни задатак 08. 10. 2018.
Српски језик и књижевност   писмени задатак 10. 10. 2018.
Француски језик   контролни задатак 11. 10. 2018.
Социологија   контролни задатак 12. 10. 2018.
Немачки језик   контролни задатак 16. 10. 2018.
Енглески језик   контролни задатак 19. 10. 2018.
Математика   писмени задатак 01. 11. 2018.
Математика   писмени задатак 01. 11. 2018.
Устав и права грађана   контролни задатак 02. 11. 2018.
Математика   писмени задатак 06. 11. 2018.
Биологија   контролни задатак 19. 11. 2018.
Социологија   контролни задатак 21. 11. 2018.
Српски језик и књижевност   контролни задатак 22. 11. 2018.
Математика   контролни задатак 06. 12. 2018.
Енглески језик   писмени задатак 07. 12. 2018.
Рачунарство и информатика   практичан рад 11. 12. 2018.
Француски језик   писмени задатак 25. 12. 2018.
Немачки језик   писмени задатак 25. 12. 2018.
Математика   писмени задатак 10. 01. 2019.
       
IV4      
Предмет Група Врста Датум
Физика   контролни задатак 25. 09. 2018.
Српски језик и књижевност   писмени задатак 05. 10. 2018.
Филозофија   контролни задатак 11. 10. 2018.
Енглески језик   контролни задатак 12. 10. 2018.
Математика   контролни задатак 16. 10. 2018.
Биологија   тестирање 29. 10. 2018.
Модели и базе података   тестирање 30. 10. 2018.
Математика   писмени задатак 30. 10. 2018.
Примена рачунара   тестирање 31. 10. 2018.
Енглески језик   писмени задатак 09. 11. 2018.
Математика   контролни задатак 20. 11. 2018.
Српски језик и књижевност   контролни задатак 26. 11. 2018.
Математика   писмени задатак 18. 12. 2018.
Српски језик и књижевност   писмени задатак 21. 12. 2018.
Напредне технике програмирања   писмени задатак 17. 01. 2019.