Организација рада у школи


Основна делатност Гимназије “Свети Сава” је настава а њен највећи део се одвија кроз три вида: редовну наставу, додатну и факултативну наставу.

Гимназија ради у сменама са Техничком школом, користећи заједнички простор. Редовна настава се одвија по разредима, одељењима и групама а по устаљеном распореду часова. С обзиром на кадровске потенцијале постоје услови за оптималну реализацију наставног плана и програма и свих других облика образовно-васпитног рада.

Гимназију похађа више од 450 ученика из општина: Пожега, Лучани, Косјерић, Ариље и Ужице.

Настава се одвија у кабинетима. Оваква организација наставе је нужна због специфичне опремљености и постојања припремних просторија.