Ранг листа одобрених стипендијаРанг листа одобрених стипендија

Ранг листу одобрених стипендија за шк. 2020/2021. год. ученици могу видети на огласној табли школе или код секретара школе (лично или на број телефона 031/714-062 у времену од 8 до 14 часова).

Обавештење за подношење приговора на стипендије

Ученици који имају примедбу на ранг листу одобрених стипендија, могу поднети документоване приговоре на ранг листу. Образац приговора се узима код секретара школе.

Приговори се подносе код секретара школе сваког радног дана до 14 часова, најкасније до уторка, 01.12.2020. Год.

Обавеза отварања рачуна

Ради исплате стипендија, ученици којима је први пут одобрена стипендија, треба да отворе текући рачун код уникредит банке.

При отварању рачуна, потребно је присуство ученика и једног родитеља са важећом личном картом.

Ако ученик има 16 и више година, обавезан је да има идентификациони документ, а млађи од 16 година да понесе извод из матичне књиге рођених.

Исплата стипендија очекује се крајем године, па је потребно што хитније отворити текуће рачуне, али само у уникредит банки.