Пријемни испит за ученике са посебним способностимаПријемни испит за ученике са посебним способностима

Пријављивање ученика за Пријемни испит за ученике са посебним способностима за школску 2020/21. годину обавља се електронским путем, у складу са дописом из прилога.