ОБАВЕШТЕЊЕ У ВЕЗИ ПОЛАГАЊА ПРИЈЕМНОГ ИСПИТА ИЗ МАТЕМАТИКЕ РАДИ УПИСА У ОДЕЉЕЊЕ УЧЕНИКА СА ПОСЕБНИМ СПОСОБНОСТИМА ЗА РАЧУНАРСТВО И ИФОРМАТИКУ ЗА ШК. 2022/2023 .ГОД.ОБАВЕШТЕЊЕ У ВЕЗИ ПОЛАГАЊА ПРИЈЕМНОГ ИСПИТА ИЗ МАТЕМАТИКЕ РАДИ УПИСА У ОДЕЉЕЊЕ УЧЕНИКА СА ПОСЕБНИМ СПОСОБНОСТИМА ЗА РАЧУНАРСТВО И ИФОРМАТИКУ ЗА ШК. 2022/2023 .ГОД.

Пријемни испит из математике ради уписа у одељење ученика са посебним способностима за рачунарство и информатику за шк. 2022/2023. год., бити одржан у суботу, 21.05.2022. год., од 10 до 12 часова, у Гимназији „Свети Сава“ Пожега, у складу са Календаром уписа ученика у средњу школу.

За упис у одељење за ученике са посебним способностима за рачунарство и информатику кандидат полаже пријемни испит на коме решава тест из математике, који је сачињен у складу са општим стандардима постигнућа за крај обавезног образовања.

Кандидат који положи пријемни испит остварује право на рангирање ради уписа у одељење за ученике са посебним способностима за рачунарство и информатику.

Кандидат може да оствари највише 240 бодова на тесту из математике за упис у одељење за ученике са посебним способностима за рачунарство и

информатику. Кандидат је положио пријемни испит ако је остварио најмање 120 бодова на тесту из математике за упис у одељење за ученике са посебним способностима за рачунарство и информатику.

Упутство за ученике

Пријављени ученици треба да дођу у школу најмање 45 минута пре почетка полагања испита.

За рад је предвиђено 120 минута.

Понети графитну и хемијску оловку, гумицу, лењир, троугао, шестар и калкулатор са основним рачунским операцијама: сабирање, одузимање, множење, дељење и проценат (сви други калкулатори нису дозвољени за коришћење). Не може секористити калкулатор на мобилном телефону.

Коначне одговоре и поступак писати хемијском оловком.

Одговори који су написани графитном оловком неће бити признати, као ни одговори који су прецртавани.