30 матураната у пројекту мерења нивоа радона30 матураната у пројекту мерења нивоа радона

У Србији је  15. октобра почело постављање детектора који ће мерити ниво радона. Радон је природни радиоактивни гас који је Светска здравствена организација, после пушења, прогласила другим највећим узрочником рака плућа. Реч је о гасу без боје и мириса чија је концентрација на отвореном простору веома ниска. У затвореним просторијама, међутим, радон се може акумулирати у високим концентрацијама .Радона највише има у земљишту испод или око објекта, и то тлу које садржи глину и фосфате, у грађевинским материјалима, неким врстама камена, а највише у граниту. Радон пролази кроз темеље кућа и вентилационе отворе, концентрација зависи од конструкције зграде, квалитета прозора, као и од висине на којој се стан налази.
Србија је једина земља у региону и у Европи која нема мапу радона. Зато је државна Агенција за заштиту од јонизујућих зрачења и нуклеарну сигурност половином октобра по целој Србији почела  да поставља детекторе који ће након шест месеци показати ниво овог опасног гаса . Акција је покренута на иницијативу Међународне агенције за атомску енергију..
У априлу 2016. године детектори који су стајали шест месеци у кућама и становима биће послати у овлашћену лабораторију која ће обавити њихову обраду и на тај начин добиће се прва национална мапа радонског ризика у Србији.
У оквиру програма мапирања радона је подељено 6.000 детектора којима ће се мерити ниво тог гаса.

У пројекат се укључило 30 матураната школе који су поставили детекторе на одређене GPS координате где очекују појачано присуство радона.