РЕЛИЗАЦИЈА ПРОЈЕКТА ”ЗНАЊЕМ ДО ПОСЛА”РЕЛИЗАЦИЈА ПРОЈЕКТА ”ЗНАЊЕМ ДО ПОСЛА”

У петак 21.12.2022. године у кабинету информатике матуранти  гимназије били су укључени  у каријерни тест провере способности и интересовања.

По Годишњем плану рада школе (Програм професионалне оријентације) и плану Тима за каријерно вођење а на иницијативу  родитеља Мирослава Тамбурића, члана Школског одбора, Савета родитеља и Тима за обезбеђивање квалитета и развоја  установе,  ученици четвртог разреда имали су онлајн тестирање кроз  батерију тестова способности и тестова  интересовања за  различите научне  области.

Basic Check  тест способности и склоности- је тест који помаже матурантима  у  каријерном планирању и  процени личних компетенција. 

На овај начин пружа се шанса ученицима да  освесте  каријерне опције као и да их доведу у везу са својим   талентима и интересовањима.  

Ова врста мерног инструмента представља  један вид неутралне процене  који упућује на лични профил  способности у одређеним областима.  Један BS тест има  две опције: когнитивни и практични део и   ученик  може урадити оба модула уколико жели.

  1.  Когнитивни модел  – задаци за размишљање са језичким садржајем, значење речи, појмови, разумевање прочитаног, допуна реченица, / Нумерички задаци за размишљање, геометрија, текстуални задаци, алгебра, нумерички задаци /  Задаци за размишљање са вишедимензионалним садржајем, осећај за простор, имагинација, низови фигура / Енглески  као страни језик,  граматика и превод, разумевање прочитаног и говорне ситуације.

Тест је прошао период стандардизације и  сви кандидати добијају сертификат/ личну анализу  на своју е-маил адресу.

  • Практични задаци,  природне науке/ економија, планирање и организација, ицт@аоп, безбедност на раду и хигијена, разумевање технике, човек и здравље.

По завршетку теста, на своју имејл адресу ученици  добијају  анализу и још два линка од којих је један Matching tool/алат за упаривање  који служи за упаривање са жељеним занимањем (тумачење резултата раде у сарадњи са школским  педагогом)  

 Трећи  линк је под називом WAYFI каријерни квиз  на који ће из  генерисаних одговора  ученика бити предложена   3 занимања на основу исказаних интересовања.

Тестирање се спроводи у оквиру програма Знањем до посла  посредством партнерске организације Форца Пожега, уз меторску подршку Мирослава  Тамбурић и Драгане  Радојевић

У следећем периоду следи :

  • наставак рада кроз индивидуалне сесије каријерног саветовања
  • групне сесије информативног карактера о могућностима запошљавања и додатних едукација
  • реални сусрети младих са послодавцима

Током октобра прошле године  у Пожеги је отворен Job Инфо Центра у просторијама ФОРЦА који ће се бави подршком младима у развоју вештина и знања а који ће олакшати њихово даље усавршавање или запошљавање.

 ПП служба