Пројекат ИнтернестПројекат Интернест

И ове године наша школа учествује у пројекту Интернест. Тема којом се ове године баве школски тимови је: “Од медијског стваралаштва до медијске критике у средњој школи“.

Група ученика наше школе је протеклог месеца вршила медијски мониторинг и анализирала добијене податке. Новинско извештавање, ТВ програм, интернет сајтови, као и други медијски садржаји понекад криво обликују слику света и тиме остављају могућност некритичког прихватања медијски пласираних вредности, супротно научно-провереним доказима. Животни темпо и навике модерног човека – конзумента медијских садржаја, допринели су сужавању распона његове пажње. Зато су савремени штампани и електронски медији претрпани бојама, илустрацијама, шокантним цитатима и, пре свега, кратким информацијама. Стога је доба интернета доба наслова. Да ли је зато научна истина “замагљена“ под лупом медија? Да ли је данас борба за научну истину тежа него пре пет векова? Колико су, уопште, медији пут ка сазнању? Колико је умрежено друштво медијски и научно писмено? Да ли су медији инструменти социјалне промене? Да ли је улога школе и образовања у формирању слике света далеко озбиљнија од оне која јој је додељена?