ЗАШТИТА ПРАВА ДЕТЕТА У СРЕДЊИМ ШКОЛАМАШколске 2015/16. године наша школа је учествовала у пројекту ,,Заштита права детета у средњим школа (право на заштиту од насиља и дискриминације)“ у организацији Ужичког центра за права детета, уз финансијску подршку Швајцарске агенције за сарадњу и развој – СДЦ. У оквиру пројекта спроведена је обука под називом ,,Активизам младих на превенцији дискриминације и насиља у школи“, у којој је учествовало 25 ученика наше школе. Циљеви обуке били су упознавање ученика са врстама и нивоима насиља, подстицање ученика на размишљање о предрасудама, стереотипима и дискриминацији и на то колико су присутни у непосредном окружењу, како их препознати, реаговати и коме се обратити. Завршне радионице на обуци биле су акциони планови које су ученици издвојили као акције које би допринеле освешћивању проблематике и којима би се конкретно деловало. Након обуке ученици су спровели следеће акције у школи: представљање различитих култура у нашој општини, вршњачка едукација на тему: ,,Активизам младих на превенцији дискриминације и насиља“, као и истраживање на тему да ли смо склони дискриминацији на основу физичког изгледа. Обука и акције ученика су реализоване у периоду од октобра до децембра школске 2015/16. године.