“Време науке или догме” – Интернест вече“Време науке или догме” – Интернест вече

18.06.2015.године у нашој школи је представљен пројекат Интернест.

У протеклом периоду ученици су урадили мониторинг одабраних медијских садржаја, анализирали резултате и представили их кроз видео рад, анкету и извештај. Резултати добијени истраживањем медија су потврдили полазну хипотезу да је научна истина често замагљена нетачним информацијама. Рад је привукао пажњу осталих ученика, па су учесници пројекта одлучили да спроведу анкету о научној писмености својих вршњака. Научна писменост значи да појединац може да поставља питања која произилазе из његове радозналости у свакодневном искуству и да на та питања налази или одређује одговоре. Она значи и способност да се описују објашњавају и предвиђају природни феномени, а такође и способност да се са разумевањем прати научно популарна литература, води конверзација о њој и процењују њени закључци. Научна писменост подразумева да појединац може идентификовати спорна питања која су у основи националних и локалних одлука и да компетентно изрази свој став полазећи од своје научне и технолошке информисаности. Научно писмен грађанин је способан да процењује квалитет научне информације. Анкета је показала напредак у критичком мишљењу ученика трећег разреда у односу на први.

Гост вечери је био Недељко Варница, некад ђак наше школе, затим докторант на Хардварду, а данас водећи истраживач у области телекомуникација. Одговарао је ученицима на занимљива питања о улагању у науку у Америци, о односу науке и медија, о технологији и слободи избора. На шаљиво питање које се често постављало саговорницима у пројекту “Да ли ви верујете да су људи слетели на Месец?“ Недељко је одговорио : “Да, видео сам материјал донет отуда у NASA’s Kennedy Space Center “.