Упис 2020. годинеУпис 2020. године

Упис ученика је у четвртак, 9.7.2020.године, и у петак, 10.07.2020.године.

Упис се може обавити на један од следећа два начина:

  1. Електронским путем – коришћењем информационог система еУпис на Порталу еУправе
  2. Непосредно у школи

1. Уколико се одлучите за упис електронским путем, потребно је урадити следеће:

На Порталу еУправа креирати налог да би услуга еУпис у средњу школу могла да се покрене.  приликом попуњавања електронске пријаве за упис, водити рачуна о следећем:

а) поља Изборни програм 1 и Изборни програм 2

( важи за друштвено-језички и природно-математички смер)

Гимназија нуди следећа четири изборна програма:

  1. Језик,медији и култура
  2. Појединац, група и друштво
  3. Примењене науке
  4. Здравље и спорт

Од ова понуђена четири програма, ученик бира два која жели да похађа у првом разреду уписивањем у поље Изборни програм 1 и Изборни програм 2 кроз падајући мени.

б) поље НАПОМЕНА

Уколико ученик има брата или сестру близанца, тај податак се уноси у ово поље.

Такође, овде родитељ уноси било који други податак који сматра важним за упис.

Сва остала поља попуњавати како у електронској пријави стоји, водећи рачуна да се ниједно поље не прескочи.

Наредних дана након уписа проверавати е-пошту зато што ће систем послати е-поруку родитељима путем мејла о успешном или неуспешном упису.

2. Уколико се одлучите за упис непосредно у школи, потребно је да знате следеће:

Упис је 9. и  10. јула  од 8.00 до 15.00  у холу Гимназије.

Потребно је да у школи преузмете и попуните пријаву за упис или да је преузмете са сајта школе (налази се на почетку ове објаве) и попуњену донесете у школу при упису.

У пријави ћете нарочито обратити пажњу на попуњавање следећих поља:

  • Први страни језик : енглески језик
  • Други страни језик је језик који је учен у основној школи као други страни језик
  • Обавезно попунити поље о избору верске наставе или грађанског васпитања

-За друштвено- језички и природно-математички смер:

Навести два изборна програма за који се ученик определио од понуђених четири.

Гимназија нуди следећа четири изборна програма:

1.Језик,медији и култура

2. Појединац, група и друштво

3. Примењене науке

4. Здравље и спорт

Уписати и резервни програм (који ће ученик похађати уместо једног од изабрана два програма, уколико не буде могла да се формира група)

(детаљније о ова четири програма можете прочитати овде>>>Изборни програми)

-поље НАПОМЕНА

Уколико ученик има брата или сестру близанца, тај податак се уноси у ово поље.

Такође, овде родитељ уноси било који други податак који сматра важним за упис.

– Приликом доласка у школу, придржавати се свих прописаних мера за заштиту од КОВИД 19 ( маске, рукавице, растојање….)