Угледни час извод функције и његова примена у рачунарским и природним наукамаУгледни час извод функције и његова примена у рачунарским и природним наукама

У петак, 8.12 2023.године, у холу школе одржан је необичан час на коме су матуранти гимназије присутнима приближили неке сложене појмове из математике.

Идеја часа је проширивање појма извода на његову примену.

Аутори часа :

Ученици: Рајко Бијељић IV3, Магдалена Ковачевић IV3, Јана Поледица IV3, Никола Вилимановић IV3 , Милица Вучићевић IV3, Ана Тукић-Грубиша IV4, Дарко Нешковић IV5, Ана Бонџулић IV5 и Павле Милетић IV5.

Професори: Маја Теофиловић, Небојша Варница, Гордана Варница, Биља Баковић

Диференцијални рачун и диференцирање проучавају промене функција реалних променљивих при променама независне варијабле, тј. независне променљиве. Полази се од проблема налажења тангенте на криву, који је први објавио Исак Бароу (Isaac Barrow: Lectiones geometricae, 1670). Исак Њутн (Isaac Newton) је открио метод (1665-1666.) и сугерисао Исаку Бароу, свом професору математике, да методу укључи у уџбеник. Лајбниц (Leibniz) је такође открио исту методу 1676. године, објавио је 1684. Њутн је није објавио све до 1687. (у Philosophiae Naturalis Principia MathematicaМатематички принципи природне филозофије). Зато се развила горка расправа око приоритета открића. Заправо, данас је познато, обојица су дошли до истог открића независно један од другог. Савремена нотација дугује Лајбицу dy/dx и издужено S (од „сума“) за интеграл.

Матуранти наше школе су обрадили више аспеката ове важне теме од историјата открића, преко математичких закона и софтверских решења све до примене овог открића у хемији, билогији и физици.

За више информација погледајте видео снимке