УЧЕЊЕ НА ДАЉИНУУЧЕЊЕ НА ДАЉИНУ

У прилогу си сви корисни линкови који воде да садржајима и упутствима за учење на даљину.

Сајт Министарства просвете:
http://www.mpn.gov.rs/
РТС Планета
https://rtsplaneta.rs/

Распоред емитовања образовних садржаја
https://www.rasporednastave.gov.rs/

Упутство за употребу РТС Планета