Ученици Гимназије ,,Свети Сава“ у  програмима Научно-инжењерског центра „ПФЕ” у ПетнициУченици Гимназије ,,Свети Сава“ у  програмима Научно-инжењерског центра „ПФЕ” у Петници

Непрофитна организација која нуди бесплатно неформално образовање ученицама средњих школа из области вештачке интелигенције, роботике, примењене физике, рачунарских наука и сродних области кроз практичан рад и менторство врхунских стручњака.

На камповима за нове полазнике одржавају се тематска предавања и вежбовне радионице кроз које се полазници упознају са основама области којима се ПФЕ бави. Након што се упознају са основним теоријским принципима, уче и како се користи лабораторијска опрема, како се врше конкретна физичка мерења, као и како се ти резултати тумаче и обрађују. Ова знања им касније током циклуса помажу да се кроз израду “мини пројеката” дубље упознају са појединачним областима и реализују прве продукте свог знања, чиме се припремају за предлагање свог сопственог начно-истраживачког пројекта којим би се бавили у наредном циклусу семинара.

Програм ПФЕ чини неколико области: роботика, машинско учење, компјутерска визија, локализација и реконструкција простора, аутоматика, обрада сигнала, биоинжењеринг, примењена физика, телекомуникација, еmbedded системи.

Роботика се бави изучавањем и конструкцијом машина (робота) које замењују људе у извршавању, како физичких послова, тако и при доношењу одлука. Роботи се често користе у индустрији где обављају просте понављајуће операције. Роботика укључује моделирање робота, симулацију појединих његових функционалности, израду робота и анализу његових перформанси.

Машинско учење (енг. Machine Learning – ML) је грана вештачке интелигенције која се бави израдом рачунарских система који уче из искуства. Искуство је машини допремљено у виду базе података која може садржати различите облике информација, као што су слике, текст, аудио записи и слично. Инжењери се у овој области баве матемичким дефинисањем проблема који је потребно да машина реши, као и њено навођење кроз механизам учења.

Kомпјутерска визија (енг. Computer Vision – CV) је област чији циљ је да омогући рачунарско разумевање слика и видеа како би се аутоматизовао човеков визуелни систем. Примери употребе компјутерске визије односе се на аутоматску детекцију објеката и догађаја, реконструкцију простора, реконструкцију слика

Локализација (енг. Simultaneous localization and mapping – SLAM) подразумева одређивање позиције и оријентацију у простору. За одређивање положаја потребно је мерити раздаљину од објеката за шта се користе принципи физике, геометрије и компјутерске визије.

Аутоматика је научна област која описује принципе за аутоматску контролу и регулацију система и уређаја, без људског утицаја.

Обрада сигнала подразумева математичку манипулацију сигналима из стварног света као што су глас, аудио, видео, температура, притисак, итд… Сигнали се морају обрадити тако да се информације које садрже могу приказати, анализирати или претворити у другу врсту сигнала која може бити од користи. Обрада сигнала је неизбежна у свим осталим областима, а неки од примера примене су аудио сигнали, обрада говора, радар, сеизмологија, сонар, препознавања гласа и многи други.

На обраду сигнала директно се наслања и биоинжењеринг. Обрадом сигнала са разних медецинских уређаја и коришћењем метода вештачке интелигенције, могу се решити разни медицински проблеми. На семинару смо се бавили класификацијом рака, обрадом ЕЕГ и ЕKГ сигнала.

Примењена физика је дубоко укорењена у фундаменталном знању и концептима физике али је усмерена ка коришћењу научних принципа у практичним уређајима и системима, и у примени физике у другим областима науке.

Телекомуникације представљају дисциплину која се бави емитовањем, преносом и пријемом порука (говора, звука, слике, видеа, текста, података итд.).

Embedded систем је рачунарски систем пројектован за специфичну намену и интеракцију са физичким светом. Ови системи се налазе свуда око нас, у малим кучним уређајима, у аутомобилима, рачунарима и мобилним телефонима, тостерима, медицинским уређајима, летелицама…

                     Прилику да, крајем маја,  учествује и стекне нова знања из ових обласи имао је и ученик Григорије Војиновић II4.