У ритму логаритмаУ ритму логаритма

У Гимназији ,,Свети Сава“ 3.3.2022.године је одржан један другачији час. Професори Милош Јовановић, Биљана Радовић, Нeбојша Варница и Гордана Варница објединили су причу о логаритмима и обрадили је заједно.

Час ,, Ренесанса, логаритам, pH и гама зрачење“ је почео историјским околностима које су бележиле време настанка идеје логаритма. Наиме, историја логаритама у Европи у 17. веку као открића нове функције је проширила границе алгебарских метода. Методу логаритама је објавио Џон Непер 1614. године, у књизи с насловом Mirifici Logarithmorum Canonis Descriptio (Опис чудесног правила логаритама). Пре Наперовог изума, постојале су сличне технике, као што је коришћење таблица прогресије, које је екстензивно развио Јост Бирги око 1600. године.

Примена логаритма је, кроз историју, значајна у небеској навигацији, па је француски математичар и астроном,  Пјер Симон Лаплас,  називао логаритме:

“…дивљења вредно лукавство које, редуковањем на неколико дана рад од неколико месеци, умножава живот астронома, те га поштеђује грешака и муке које узрокује дуги прорачун.”

Други део часа је била практична примена логаритма у математици, хемији и физици. Ученици су рачунали број цифара великих бројева, рачунали pH вредност раствора, илустровали барометријску формулу, објашавали рачунање рада код изотермског процеса, пролазак гама зрачења кроз материју, Вебер Фехнеров психофизички закон.

За потребе евалуације часа испробан је нови упитник који комбинује мотивацију, разумевање садржаја и утиске са часа.

Анализирајући анкетне листиће ученика, могло се закључити да су уживали у припреми и реализацији, те да је час био искорак из свакодневног школског оквира и да би желели да оваквих часова буде више.