Семинар у нашој школиСеминар у нашој школи

У Гимназији „Свети Сава“ Пожега, 26.8.2020.  и 28.8.2020. године реализоване су две  обуке под називом „Формативно оцењивање и његова примена у дигиталном окружењу“. Обуку је прошло 38 наставника наше школе. Водитељ радионица била  је Јелена Бошковић, педагог/ педагошки саветник.

Према садржају, обука се сврстава у приоритетну област П1 која се односи на унапређивање дигиталних компетенција ученика и наставника и употребу информационо-комуникационих технологија у реализацији образовно-васпитног процеса. Општи циљ обуке је да се оснаже наставници у основној и средњој школи за формативно оцењивање ученика у ситуацијама учења на даљину. Специфични циљеви се односе на пружање подршке наставницима за коришћење разних дигиталних алата, техника и материјала, као и прикупљање и ширење информација о инспиративним праксама формативног оцењивања кроз остваривање сарадње и размене мишљења у заједници практичара. Применом програма обуке развијају се компетенцијe: за наставу и учење (К2), компетенције за подршку развоју личности детета и ученика (К3) и комуникацију и сарадњу (К4).

Наставници су прво прошли теоријски део кроз онлајн обуку на Мудл платформи Завода, која  се састоји од 2 модула. У другом делу обуке организован је  непосредан рад са наставницима. Учесници су имали прилику да на радионици кроз практичан рад примене научене садржаје и кроз вођену дискусију размене размишљања са колегама. У оквиру радионице, организовао се фронтални рад, групни рад, дискусије и др.