Савремена учионицаСавремена учионица

Mинистарство просвете, науке и технолошког развоја подржаће у 2022. години 18 гиманзија и одељења доделом финансијских средстава за унапређивање наставе и учења.

Министарство додељује ова средства у оквиру Пројекта Реформа општег средњег образовања, а након спроведеног јавног позива који је упућен школама.

Након вредновања и рангирања пријављених пројеката гимназија и средњих школа, донета је Одлука о избору гимназија и средњих школа  за доделу финансијских средстава за унапређивање наставе.

Гимназија ,,Свеи Сава“ је једна од школа којој су додељена средства у износу од 500.000 динара за опремање дигиталне учионице у циљу успостављања наставног система који ће се користити током редовне наставе и ваннаставних активности, за обуку наставника, за примену ИКТ у наставној пракси и сл.

Опрема је набављена од водеће фирме у опремању школа у Србији  – Fluks Trade. 13. јуна  у школи је одржана презентација неколико могућих начина употребе. Савремена учионица је мобилна, могуће је користити за многе наставне предмете.

Учионицу чине: Лаптоп, Tablet- Huawei 16 kom са инсталираним програмом Netsupport school и софтвером за умрежавање, метални ормарић за пуњење таблета са сигурносном бравом, Power Tray пуњач таблета и других  USB уређаја и интерактивна табла.