Сарадња са РЦ ЧачакСарадња са РЦ Чачак

У нашој школи је, 23.септембра, одржан састанак коме су присуствовали представници Центра за таленте Чачак:  директор др Светислав  Марковић и Данијела  Бугарчић, стручни сарадник.

Циљ састанка је био унапређивање сарадње, разрада плана, увид у календар активности, финансије и друго.

И ове године се велики број ученика пријавио за различите дисциплине. За све који су закаснили са пријавом, могу се обратити на: talentica@ftn.kg.ac.rs

Састанку је присуствовало чак 54 ученика.

Регионални  центар  за  таленте  основан  је децембра  1999. год. Административни део  центра  налази се  у  згради  Агрономског  факултета  у  Чачку. Регионални центар  је  образовно-васпитно-научна установа  чији је основни  задатак  континуиран  и  појачан  рад са надареном децом  из  свих општина  Моравичког округа.  Израдом  научно-истраживачких радова, који  полазници  центра  раде  са  својим  менторима,  а  који  су  услов  учествовање  на  Регионалном  и  Републичком  такмичењу,  подстиче  се  развој  ка  креативном  размишљању  и  продукцијинових  идеја  при  решавању  најразличитијих  проблема.

Истраживачки  експериментално-теоријски  рад  подстиче  развој  свих  способности  за  будући  живот  почев  од  предузетничких  па  до  научно-истраживачких.

Анализом  експерименталних  резултата  ученици  стичу  способност  да  уочавају  узрочно-последичне  везе  најразличитијих  појава  како  у  науци  тако  и  у  практичном  животу. Како је нагласила Данијела Бугарчић, академски успех није мерило талента, тј. услов за ангажовање у Центру није одличан успех из појединих предмета, већ жеља да се границе сазнања прошире.

За први ниво такмичења ( општинско, у децембру) не ради се истраживачки рад, већ само тест знања. На вишим нивоима такмичења 60% оцене је истраживачки рад, а 40% је  тест знања.

У априлу је окружно такмичење, а републичко у мају. Организатор тог највишег нивоа је ове године управо РЦ Чачак.