Реализација програма ”ЗНАЊЕМ ДО ПОСЛА”Реализација програма ”ЗНАЊЕМ ДО ПОСЛА”

У сарадњи са Форумом цивилне акције  ”Форца” из Пожеге у оквиру програма ”Знањем до посла” релазивано је тестирање способности и склоности назван Basic Check.

Ово је тест који помаже младима у каријерном планирању и процени компетенција, а који је пројекат „Знањем до посла“ развио у сарадњи са партнерима из Швајцарске – – Gateway Solutions AG (https://www.gatewayone.rs/).

Тест Basic Check се на пројекту пре свега користи као део процеса анализе компетенција за младе. Ова врста мерног инструмента представља један вид објективне и у односу на занимање  неутралне процене који упућује на лични профил способности младих.  

Пројекат ”Знањем до посла ” као партнерсто влада Швајцарске и Србије показао се као успешан начин оснаживања младих у развоју каријере и афирмације њихових талената.

Циљ програма подразумева  свеобухватан сет услуга у развоју вештина за управљање каријером уз помоћ  разноврсних алата, чија је намена пружање информација  и помоћ у дефинисању    приоритета из области професионалне оријентације  (упис на факултет,  припрема за тржиште рада, проналажење запослења, адекватне  обуке). Ученицима се пружа шанса да  освесте  каријерне опције које им стоје на располагању као и да их доведу у везу са својим  интересовањима и талентима.  

По Годишњем плану рада Школе (Програм професионалне оријентације) и плану Тима за каријерно вођење а на иницијативу  родитеља Мирослава Тамбурића, члана Школског одбора , Савета родитеља и Тима за обезбеђивање квалитета и развоја  установе,  ученици су имали прилику да прођу батерију тестова и провере своје способности и потенцијале  из различитих научних области. Резултати тестирања  усмерени су на  препознавање компетенција ученика и  подразумевају  препоруке за професионално усмерење. Такође  овај  програм доприноси бољем позиционирању  ученика на тржишту рада , са нагалском на  промоцију целоживотног учења заснованог на раду.  

Прва посета школи у оквиру програма ”Знањем до посла” реализована је у задњој недељи у септембру ове године. Мирослав Тамбурић и Драгана Радојевић, представници удружења Форца упознали су ученике четвртог разреда  са наведеним програмом и планом активности за следећи период.

Заинтересовани ученици су попунили пријавне формуларе  уз подршку  поменутих координатора -локалних партнера пројекта ”Знањем до посла”.   

У петак 18.11.2022. године у кабинету информатике 27 ученика била су укључена у каријерни тест провере способности и интересовања у  трајању од двоко 2 сата.

У следећем периоду следе :

– наставак рада кроз индивидуалне сесије каријерног саветовања

– Групне сесије информативног карактера о могућностима запошљавања и додатних едукација

– Реални сусрети младих са послодавцима

Током октобра у Пожеги је отворен Job Инфо Центра у просторијама ФОРЦА који ће се бавити подршком младима у развоју вештина и знања који ће олакшати њихово запошљавање и даље усавршавање.

Захваљујемо господину Мирославу Тамбурићу,  очекујемо даљу подршку удружењу Форца у каријерном вођењу и саветовању наших ученика . Овај вид сарадње допринеће унапређењу активности  Тима за Професионалну оријентацију  и Тима за развој међупредметних компетенција и предузетништва као и раду школе у целини.

ПП служба