Gimnazija "Sveti Sava", Požega
пoподневна
Školska godina: 2018/2019.

RASPORED ČASOVA

Važi od: 01.04.2019.


RbPrezime i imePonedeljakUtorakSredaČetvrtakPetak
12345671234567123456712345671234567
1.Ђукић Злата
IV-3
I-4
IV-4
IV-3
IV-4
IV-3
I-4
IV-4
I-4
2.Јеверичић Марија
IV-1
I-2
IV-2
I-2
IV-1
II-1
IV-2
IV-1
IV-2
II-1
IV-2
IV-1
II-1
I-2
3.Марковић Ана
III-1
III-3
III-2
III-4
I-1
III-2
III-4
III-1
III-3
III-1
I-1
I-1
III-3
III-2
III-1
III-2
III-4
4.Матовић Петар
I-3
II-3
I-3
II-3
I-3
II-4
II-2
II-2
II-4
II-3
I-3
II-4
II-2
5.Крстонић Весна
IV-2
III-2
III-1
IV-1
IV-2
III-1
III-2
IV-2
III-1
IV-1
III-2
IV-1
III-1
III-2
6.Петровић Слободан
I-2
III-3
IV-4
II-4
I-4
I-1
IV-3
II-3
III-4
III-3
II-3
I-1
IV-4
II-4
I-2
I-4
IV-3
III-4
7.Ђурић Анка
II-2
II-1
II-1
I-3
II-2
I-3
II-1
II-2
8.Вукајловић Зорица
III-3
IV-1
IV-3
IV-2
II-3
I-2
I-3
I-1
III-2
III-1
IV-1
I-2
IV-2
I-1
I-3
IV-3
III-2
II-3
III-1
III-3
9.Марић Зорица
II-2
II-1
I-1
II-1
II-2
I-2
10.Бенка Марина
II-3
II-1
II-4
I-3
I-1
I-4
III-2
I-1
I-3
I-4
III-2
II-3
II-1
II-4
11.Моника Јовићевић
IV-3
IV-2
II-3
II-1
II-4
I-3
I-1
I-4
III-2
III-3
IV-2
I-1
I-3
I-4
IV-3
III-2
III-3
II-3
II-1
II-4
12.Душица Танасковић
II-2
II-1
II-3
II-4
II-1
II-2
II-3
II-4
13.Јовановић Ивана
I-2
I-3
I-1
I-2
I-3
I-1
14.Радоњић Ивана
II-2
I-1
II-1
I-3
I-2
I-3
I-2
I-1
II-2
II-1
I-1
I-3
15.Томић Кристина
II-2
II-3
II-1
II-3
II-2
II-3
II-1
I-2
I-3
II-1
II-4
I-1
16.Бошковић Јелена
II-2
III-3
III-4
17.Тешовић Наташа
III-4
IV-1
IV-3
IV-2
IV-2
IV-2
IV-1
IV-2
IV-3
IV-1
IV-1
IV-3
18.Милићевић Раде
IV-2
III-3
IV-1
IV-1
III-2
IV-3
IV-4
III-2
III-3
IV-2
III-1
IV-1
IV-2
IV-1
III-1
IV-4
IV-3
III-2
19.Јовановић Милош
I-3
II-1
II-3
III-2
III-1
III-3
II-2
I-4
II-4
I-3
III-1
III-2
II-4
II-1
III-1
III-2
I-4
II-3
II-2
III-3
III-1
III-2
20.Кузмић Јелена
IV-1
IV-2
IV-4
IV-2
I-2
IV-1
I-1
IV-3
IV-2
I-1
I-2
IV-1
21.Протић Наташа
II-3
I-1
III-3
I-3
II-1
I-4
II-2
I-2
II-4
I-1
I-4
II-3
I-2
I-3
I-4
II-2
III-3
I-2
II-4
II-1
22.Стефановић Весна
III-2
III-1
III-1
III-2
III-1
23.Баковић Биља
I-3
II-3
I-2
IV-3
IV-3
IV-4
I-1
III-3
II-3
III-4
I-1
III-3
III-3
I-2
I-3
IV-4
III-4
III-4
IV-4
IV-3
24.Миросавић Јелица
II-2
III-1
III-2
II-1
III-2
II-2
III-1
II-1
25.Лучић Вера
II-3
IV-3
II-4
I-4
II-4
I-3
II-3
I-4
I-3
IV-3
I-4
II-4
IV-3
II-3
I-4
II-4
I-3
II-3
26.Варница Небојша
III-4
III-1
II-4
III-4
III-3
III-4
III-4
III-3
III-1
II-4
III-2
III-4
III-3
III-4
III-4
III-2
III-3
27.Грујичић Градимир
I-1
I-2
II-1
II-2
IV-1
IV-3
I-2
IV-2
II-1
II-2
I-2
IV-2
IV-1
I-1
II-2
I-1
II-1
28.Варница Гордана
I-2
I-3
III-4
III-3
I-1
I-3
II-1
III-1
III-3
III-4
I-4
I-2
III-2
III-4
I-3
I-4
III-4
III-3
I-1
III-1
II-1
III-2
29.Смиљанић Иван
IV-4
IV-4
II-2
II-4
IV-1
IV-3
IV-2
II-3
II-4
IV-4
IV-3
II-2
IV-4
II-3
IV-2
IV-1
IV-3
IV-3
IV-3
II-4
IV-4
II-3
30.Демировић Миланка
I-4
IV-3
IV-3
I-4
I-1
I-2
31.Радовић Биљана
II-2
II-1
I-1
III-3
I-3
III-3
I-2
II-3
II-3
II-1
II-4
II-2
II-3
I-1
I-3
II-3
III-3
II-4
I-2
32.Новаковић Иван
I-1
IV-3
IV-1
II-1
I-2
II-2
I-3
II-3
IV-2
I-4
33.Савковић Грозда
I-1
III-2
II-1
II-4
III-1
I-2
II-2
I-3
III-3
II-3
34.Станчић Дејан
II-4
I-4
I-4
III-4
IV-4
II-4
I-4
III-4
IV-4
35.Зарић Весна
II-4
I-4
IV-4
III-4
IV-4
II-4
I-4
IV-4
IV-4
I-4
II-4
IV-4
III-4
36.Мершник Марио
III-2
IV-2
I-3
II-2
I-2
III-1
IV-1
II-3
I-1
II-1
I-4
37.Гoрдић Александра
II-2
III-2
I-1
III-1
I-2
IV-1
II-1
I-3
IV-2
II-3
38.Драшкић Иван
II-1
II-2
II-4
II-3
I-1
IV-1
III-3
IV-2
III-3
III-4
IV-3
IV-4
II-3
I-3
II-1
IV-4
IV-1
IV-3
II-4
IV-2
I-2
II-2
III-4
39.Тановић Петар
I-1
I-2
III-1
III-2
I-4
I-3
III-2
III-1
I-2
I-4
I-3
I-1
40.Мирковић Станимир
III-1
III-4
IV-2
II-2
III-2
I-2
IV-3
IV-4
I-4
IV-1
II-1
II-3
II-4
III-3
I-1
I-3

Made by Ras TimeTable Software www.time-table.net