Gimnazija "Sveti Sava", Požega
преподневна
Školska godina: 2017/2018.

RASPORED ČASOVA

Važi od: 10.04.2018.


RbPrezime i imePonedeljakUtorakSredaČetvrtakPetak
12345671234567123456712345671234567
1.Ђукић Злата
IV-1
III-4
IV-3
IV-1
III-4
IV-1
IV-3
IV-1
IV-3
III-4
2.Јеверичић Марија
III-2
I-2
III-2
IV-2
I-1
IV-2
I-2
I-1
III-2
IV-2
III-2
I-2
I-1
IV-2
3.Марковић Ана
II-2
IV-4
II-3
II-4
II-1
II-2
IV-4
II-4
II-2
II-4
II-1
II-3
IV-4
II-3
II-1
4.Матовић Петар
I-3
I-3
III-3
III-1
I-4
III-1
III-3
I-3
I-4
III-1
III-3
III-1
I-4
I-3
I-4
5.Крстонић Весна
I-4
III-2
II-1
III-1
II-2
III-1
III-2
III-1
III-2
II-2
I-4
II-1
II-1
III-2
III-1
II-2
6.Томић Горица
III-3
IV-4
IV-2
III-4
IV-1
II-4
IV-2
IV-1
IV-3
IV-1
IV-2
IV-3
III-3
IV-4
III-4
II-4
7.Ђурић Анка
I-2
I-1
I-3
II-3
I-3
I-2
II-3
I-1
8.Вукајловић Зорица
IV-2
IV-3
IV-1
III-3
III-2
II-2
I-3
III-1
II-1
IV-2
III-3
IV-3
IV-1
III-2
I-3
II-2
III-1
II-1
9.Марић Зорица
I-1
I-2
II-3
I-1
I-2
II-3
10.Бенка Марина
II-2
II-4
I-1
I-3
I-4
I-1
I-3
I-4
II-2
II-4
11.Моника Јовићевић
IV-4
III-3
III-2
II-2
II-4
II-3
I-1
I-3
I-4
III-3
IV-4
III-2
I-1
I-3
I-4
II-2
II-4
II-3
12.Душица Танасковић
I-1
I-2
I-3
I-1
I-2
I-3
13.Јовановић Ивана
IV-2
IV-3
IV-1
IV-2
IV-3
IV-1
14.Радоњић Ивана
II-1
II-2
I-1
I-2
I-3
I-2
II-1
I-1
I-3
II-2
I-2
I-1
15.Томић Кристина
II-3
II-4
II-2
II-1
II-1
II-1
II-2
II-3
II-4
II-4
16.Бошковић Јелена
II-2
II-3
17.Зора Матић
IV-1
IV-3
IV-2
IV-2
IV-2
III-4
IV-2
IV-1
IV-1
IV-1
IV-3
IV-3
18.Милићевић Раде
IV-4
IV-2
III-1
IV-1
III-2
IV-3
IV-1
III-3
IV-4
IV-2
III-2
IV-1
IV-3
III-3
III-1
IV-2
19.Јовановић Милош
I-3
IV-2
IV-1
II-4
I-2
II-2
II-1
I-1
IV-1
II-3
IV-2
I-3
II-2
II-1
I-1
I-2
IV-2
II-3
II-4
IV-1
20.Кузмић Јелена
III-1
I-4
III-3
III-3
III-2
III-2
III-3
III-1
III-4
III-1
I-4
III-2
III-1
21.Протић Наташа
III-3
II-4
III-1
I-1
I-3
I-2
II-3
I-4
IV-3
IV-4
IV-1
IV-2
II-4
III-2
I-1
III-3
II-3
I-2
I-4
III-1
III-2
I-3
22.Стефановић Весна
II-1
II-2
II-2
II-1
23.Баковић Биља
III-3
IV-3
IV-4
III-4
I-3
II-3
III-1
III-2
III-4
III-3
IV-3
IV-4
III-2
III-4
II-3
III-1
IV-4
IV-3
III-3
I-3
24.Миросавић Јелица
II-1
I-1
II-2
I-2
I-2
II-1
I-1
II-2
25.Лучић Вера
I-1
IV-3
I-3
IV-4
I-4
IV-4
IV-3
I-1
III-3
III-3
IV-4
I-4
I-3
IV-3
IV-4
I-4
III-3
I-1
I-4
III-3
I-3
26.Варница Небојша
II-2
III-2
III-1
II-3
III-4
II-4
III-4
II-3
III-1
II-4
II-1
II-3
II-2
II-4
II-1
II-2
II-1
II-3
II-4
III-4
III-2
27.Варница Гордана
IV-2
IV-3
IV-1
II-3
II-4
II-3
II-4
IV-4
II-3
IV-3
IV-4
II-2
IV-4
IV-3
II-4
IV-2
IV-3
II-2
IV-1
IV-4
28.Смиљанић Иван
IV-3
II-1
I-1
I-2
III-4
III-3
III-3
I-4
III-1
III-4
I-1
I-3
I-2
II-1
III-2
III-1
IV-4
I-3
III-4
I-4
III-2
III-3
29.Демировић Миланка
III-3
III-3
II-4
30.Биљана Радовић
I-2
II-2
I-4
I-3
II-1
IV-3
I-1
II-3
I-4
I-2
I-3
II-3
II-2
II-1
II-3
I-1
IV-3
31.Новаковић Иван
I-4
II-1
I-1
II-3
I-3
I-2
II-2
32.Савковић Грозда
III-1
II-1
III-2
III-3
II-4
I-1
II-3
I-3
I-2
II-2
33.Станчић Дејан
III-4
I-4
IV-4
II-4
III-4
II-4
I-4
IV-4
34.Зарић Весна
II-4
IV-4
I-2
III-4
IV-1
IV-2
I-4
III-4
I-2
III-4
IV-2
IV-1
I-2
III-4
I-4
III-4
II-4
III-4
35.Мершник Марио
II-3
III-1
II-1
I-1
I-4
I-2
I-3
III-2
II-2
IV-1
IV-2
36.Гoрдић Александра
I-3
IV-2
II-2
III-1
I-2
IV-1
III-2
I-1
II-3
II-1
37.Драшкић Иван
I-2
II-3
I-4
I-1
III-2
I-3
II-4
III-1
II-3
I-2
III-4
II-4
I-4
III-1
III-3
I-3
III-2
III-4
I-1
III-3
38.Тановић Петар
II-1
IV-3
IV-2
II-2
IV-3
IV-1
IV-4
IV-2
II-2
IV-1
IV-4
II-1
39.Каранац Александар
III-3
IV-2
II-2
II-1
IV-3
IV-4
IV-1
III-2
I-2
III-4
III-1
II-4
II-3
I-3
I-4
I-1

Made by Ras TimeTable Software www.time-table.net