Gimnazija "Sveti Sava", Požega
преподневна
Školska godina: 2017/2018.

RASPORED ČASOVA

Važi od: 12.02.2018.


RbPrezime i imePonedeljakUtorakSredaČetvrtakPetak
12345671234567123456712345671234567
1.Ђукић Злата
2.Јеверичић Марија
III-2
IV-2
I-1
I-2
III-2
IV-2
IV-2
I-2
IV-2
I-1
III-2
I-1
I-2
III-2
3.Марковић Ана
IV-4
II-3
IV-1
II-1
II-2
II-4
II-3
IV-1
II-2
IV-1
IV-4
II-4
II-4
II-3
IV-1
II-1
IV-4
II-2
II-1
4.Матовић Петар
III-1
I-3
III-3
I-3
I-4
III-1
III-3
III-1
III-3
I-3
I-4
I-4
III-1
I-3
I-4
5.Продановић Никола
IV-3
III-4
IV-3
III-4
IV-3
III-4
6.Крстонић Весна
II-2
II-1
III-2
III-1
II-2
III-1
III-2
III-2
III-1
II-1
I-4
II-2
III-2
III-1
I-4
II-1
7.Томић Горица
IV-1
IV-3
III-3
IV-2
IV-3
II-4
IV-4
III-4
IV-4
II-4
IV-1
IV-1
IV-2
III-3
III-4
IV-2
8.Ђурић Анка
II-3
I-3
I-1
I-2
I-3
I-1
I-2
II-3
9.Вукајловић Зорица
IV-1
III-2
IV-2
IV-3
III-3
I-3
II-2
II-1
III-1
IV-1
IV-3
IV-2
III-2
III-3
II-2
I-3
II-1
III-1
10.Марић Зорица
I-2
I-1
II-3
I-2
I-1
II-3
11.Бенка Марина
I-1
I-3
I-4
II-2
II-4
II-2
II-4
I-1
I-3
I-4
12.Моника Јовићевић
III-2
IV-4
III-3
I-1
I-3
I-4
II-2
II-4
II-3
IV-4
III-2
III-3
II-2
II-4
II-3
I-1
I-3
I-4
13.Душица Танасковић
I-2
I-1
I-3
I-2
I-1
I-3
14.Јовановић Ивана
IV-1
IV-2
IV-3
IV-1
IV-3
IV-2
15.Радоњић Ивана
II-1
II-2
I-3
I-1
I-1
I-2
I-2
I-1
I-3
II-2
II-1
I-2
16.Томић Кристина
II-4
II-3
II-2
II-1
II-1
II-4
II-3
II-2
II-1
II-4
17.Бошковић Јелена
II-3
II-2
18.Зора Матић
IV-2
IV-1
III-4
IV-2
IV-3
IV-1
IV-3
IV-1
IV-2
IV-1
IV-3
IV-2
19.Милићевић Раде
III-3
IV-1
IV-4
IV-2
IV-3
III-1
III-2
IV-1
IV-3
IV-2
IV-4
III-1
III-2
III-3
IV-1
IV-2
20.Јовановић Милош
IV-2
IV-1
I-2
I-3
II-2
II-3
II-4
II-1
I-1
I-3
IV-1
IV-2
II-3
II-4
I-2
II-1
IV-1
IV-2
I-1
II-2
21.Кузмић Јелена
I-4
III-1
III-4
III-3
III-2
III-2
III-1
III-1
I-4
III-2
III-3
III-1
III-3
22.Протић Наташа
II-3
III-3
I-2
III-2
I-3
I-4
I-1
I-3
III-1
I-2
III-2
II-4
III-3
IV-1
IV-2
I-1
IV-3
IV-4
III-1
I-4
II-3
II-4
23.Стефановић Весна
II-1
II-2
II-2
II-1
24.Баковић Биља
IV-3
III-4
IV-4
III-3
III-1
I-3
II-3
III-2
IV-3
III-3
IV-4
III-4
III-3
IV-4
I-3
III-1
III-4
IV-3
II-3
III-2
25.Миросавић Јелица
I-1
I-2
II-1
II-2
II-1
I-1
I-2
II-2
26.Лучић Вера
IV-3
I-1
IV-4
IV-4
I-4
IV-3
I-1
IV-3
I-4
I-3
I-3
I-4
IV-4
I-4
IV-4
I-3
I-1
27.Весна Девеџић
III-1
III-4
III-2
IV-3
IV-4
III-3
IV-1
III-3
IV-2
III-4
III-1
III-3
III-4
IV-1
III-4
III-3
III-2
IV-2
28.Варница Небојша
II-4
II-1
II-2
III-4
II-3
II-1
II-4
II-2
II-4
III-4
II-3
II-3
II-1
II-2
II-3
II-4
III-4
29.Варница Гордана
IV-4
II-2
IV-3
II-3
IV-1
II-4
IV-2
IV-4
II-3
IV-3
IV-4
II-2
IV-3
II-4
IV-2
IV-1
II-4
IV-3
IV-4
II-3
30.Смиљанић Иван
I-3
I-2
I-1
III-3
IV-4
III-4
I-4
II-1
III-3
III-1
I-1
III-3
III-4
III-2
IV-3
I-3
II-1
I-4
III-1
I-2
III-4
III-2
31.Демировић Миланка
II-4
III-3
III-3
32.Биљана Радовић
II-1
IV-3
I-1
I-4
II-3
I-2
I-3
II-2
I-4
IV-3
II-1
II-3
I-3
II-3
I-1
II-2
I-2
33.Новаковић Иван
I-4
II-1
I-2
I-1
II-2
II-3
I-3
34.Савковић Грозда
III-1
IV-1
IV-2
II-1
III-3
I-2
I-1
III-2
II-4
II-2
II-3
I-3
IV-3
35.Станчић Дејан
III-4
I-4
II-4
IV-4
III-4
IV-4
I-4
II-4
36.Зарић Весна
I-2
I-4
II-4
IV-4
III-4
I-2
I-4
I-2
II-4
III-4
37.Мершник Марио
IV-2
I-4
III-1
I-2
IV-1
I-1
I-3
II-2
II-3
II-1
III-2
38.Гoрдић Александра
IV-1
III-2
IV-2
II-2
III-1
II-1
I-3
I-1
II-3
I-2
39.Драшкић Иван
I-1
III-2
I-2
II-3
I-3
III-1
III-4
II-4
I-4
III-4
II-3
I-4
I-1
I-2
II-4
III-1
III-3
III-2
III-3
I-3
40.Тановић Петар
II-1
IV-3
IV-2
II-2
II-2
IV-2
IV-4
IV-1
IV-3
IV-1
IV-4
II-1
41.Каранац Александар
III-4
IV-2
II-3
II-1
I-1
III-1
II-2
II-4
IV-1
III-2
IV-3
IV-4
III-3
I-3
I-4
I-2

Made by Ras TimeTable Software www.time-table.net