Gimnazija "Sveti Sava", Požega
поподневна
Školska godina: 2016/2017.

RASPORED ČASOVA

Važi od: 18.04.2017.


RbPrezime i imePonedeljakUtorakSredaČetvrtakPetak
12345671234567123456712345671234567
1.Ђукић Злата
II-1
II-3
III-3
III-3
II-1
III-1
II-4
III-1
II-4
II-3
II-1
II-4
III-1
III-3
II-3
III-1
2.Јеверичић Марија
III-2
IV-1
III-2
IV-1
II-2
IV-2
IV-2
III-2
IV-2
IV-1
II-2
II-2
IV-2
III-2
IV-1
3.Марковић Ана
I-3
I-1
I-2
I-4
I-1
III-4
III-4
I-2
I-3
I-4
III-4
I-3
I-2
I-4
I-1
4.Матовић Петар
IV-4
IV-3
IV-3
IV-4
IV-3
5.Крстонић Весна
IV-2
II-2
I-2
IV-1
II-1
I-1
IV-1
II-1
II-2
I-1
IV-2
II-2
IV-2
I-2
IV-1
II-1
6.Томић Горица
IV-3
III-3
II-3
I-3
I-4
II-4
III-4
III-3
I-3
IV-4
I-4
II-4
III-4
IV-3
IV-4
II-3
7.Алексић Драгана
III-1
III-2
III-2
III-1
III-2
III-1
8.Вукајловић Зорица
III-1
II-2
III-2
III-3
II-3
I-2
II-1
I-1
I-3
III-2
III-3
III-1
II-2
II-3
II-1
I-2
I-1
I-3
9.Марић Зорица
IV-1
IV-2
IV-4
IV-3
IV-4
IV-1
IV-2
IV-3
10.Марина Бенка
I-2
I-4
IV-1
IV-2
IV-3
IV-4
IV-1
IV-2
IV-3
IV-4
I-2
I-4
11.Моника Јовићевић
II-2
III-4
II-3
I-2
I-4
IV-1
IV-2
IV-3
IV-4
III-4
II-2
II-3
IV-1
IV-2
IV-3
IV-4
I-2
I-4
12.Душица Танасковић
IV-1
IV-2
IV-4
IV-3
IV-4
IV-1
IV-2
IV-3
13.Јовановић Ивана
III-1
III-2
III-3
III-2
III-3
III-1
14.Радоњић Ивана
I-3
I-1
I-2
II-2
II-1
I-2
II-1
II-2
I-1
I-3
I-2
I-3
15.Томић Кристина
II-1
II-4
II-3
II-2
II-4
II-1
II-3
II-2
16.Зора Матић
IV-2
IV-2
IV-3
IV-4
IV-1
IV-2
IV-3
IV-1
IV-3
IV-1
IV-4
IV-1
IV-2
III-4
17.Милићевић Раде
III-3
IV-3
IV-1
IV-4
III-1
IV-2
IV-2
III-2
IV-1
IV-3
IV-2
IV-4
III-3
IV-1
III-1
III-2
18.Јовановић Милош
IV-1
IV-2
III-2
III-1
I-1
I-2
I-4
I-3
III-1
IV-2
III-2
IV-1
I-2
I-1
I-3
I-4
IV-1
III-1
III-2
IV-2
19.Кузмић Јелена
II-2
III-3
II-4
II-1
II-4
II-1
II-3
III-3
II-4
III-1
III-2
III-3
III-4
II-3
II-1
II-2
II-3
20.Протић Наташа
II-3
II-2
I-3
IV-4
II-4
II-1
IV-3
III-3
I-4
III-2
III-1
II-3
II-1
I-3
I-4
II-4
III-3
II-2
III-1
III-2
21.Стефановић Весна
I-1
I-2
I-1
I-1
I-2
22.Баковић Биља
III-1
IV-3
III-3
III-2
III-4
II-3
II-1
II-2
I-3
III-4
IV-3
III-3
III-1
II-2
II-3
III-2
II-1
IV-3
I-3
III-4
III-3
23.Миросавић Јелица
IV-4
I-2
I-1
I-1
I-2
IV-4
24.Лучић Вера
IV-3
III-2
III-3
IV-4
III-1
III-4
III-4
III-3
III-2
III-1
III-3
IV-3
III-4
IV-4
III-4
IV-4
IV-3
III-3
25.Весна Девеџић
II-1
II-3
IV-3
II-2
II-4
II-3
II-2
II-4
III-4
II-4
II-3
II-1
II-3
II-1
II-2
II-4
III-4
26.Варница Небојша
I-4
I-3
I-1
I-2
I-4
I-2
III-4
I-4
I-3
I-1
I-2
I-1
I-4
I-3
27.Варница Гордана
I-2
I-1
I-4
III-4
III-3
I-3
III-4
III-1
III-3
III-2
I-2
II-1
I-3
III-2
I-4
III-3
I-1
III-4
III-1
II-1
28.Смиљанић Иван
II-2
IV-2
II-4
IV-3
IV-1
II-4
II-3
II-4
IV-3
IV-4
IV-4
IV-1
IV-3
II-2
IV-2
IV-3
II-3
II-3
IV-4
IV-3
IV-3
29.Радовић Биљана
I-3
II-3
I-4
IV-3
IV-4
I-2
II-3
III-3
I-1
IV-4
III-3
IV-3
I-3
III-3
I-4
I-2
II-3
I-1
30.Демировић Миланка
II-1
II-2
II-2
II-4
II-1
31.Новаковић Иван
I-3
II-1
II-2
I-1
III-1
III-3
III-2
I-2
II-4
32.Савковић Грозда
IV-4
II-3
I-3
II-1
II-2
I-1
I-4
IV-4
II-4
I-2
I-4
33.Станчић Дејан
III-4
IV-2
IV-1
IV-4
II-3
IV-4
IV-3
III-4
IV-4
34.Зарић Весна
II-4
III-4
I-4
IV-2
IV-1
II-4
IV-4
IV-4
II-4
I-4
IV-1
IV-2
35.Стојчић Катарина
I-4
36.Мершник Марио
I-3
I-2
I-4
I-1
III-1
II-1
II-2
II-3
III-2
IV-1
IV-2
37.Гoрдић Александра
II-1
I-2
I-3
IV-2
III-2
I-1
IV-1
II-3
II-2
III-1
38.Драшкић Иван
II-3
I-4
IV-4
II-2
I-3
IV-2
IV-1
II-4
II-1
I-3
IV-3
II-3
II-2
IV-4
IV-1
I-4
II-4
II-1
IV-2
IV-3
39.Тановић Петар
III-3
I-2
III-2
III-4
III-1
I-1
I-2
III-3
III-1
III-4
III-2
I-1
40.Каранац Александар
I-1
II-1
II-4
IV-4
IV-1
I-4
II-2
IV-2
IV-3
III-3
I-2
III-2
III-4
III-1
II-3
I-3
41.Наташа Драгојевић
IV-1
I-4

Made by Ras TimeTable Software www.time-table.net