Gimnazija "Sveti Sava", Požega
преподневна
Školska godina: 2017/2018.

RASPORED ČASOVA

Važi od: 04.06.2018.


RbPrezime i imePonedeljakUtorakSredaČetvrtakPetak
12345671234567123456712345671234567
1.Ђукић Злата
III-4
III-4
2.Јеверичић Марија
I-1
III-2
I-2
III-2
I-1
I-2
III-2
I-2
III-2
I-1
3.Марковић Ана
II-3
II-1
II-2
II-2
II-4
II-1
II-3
II-4
II-2
II-1
II-4
II-3
4.Матовић Петар
I-3
III-1
III-3
III-1
III-3
I-4
I-3
III-1
III-3
I-4
I-3
I-4
III-1
I-3
I-4
5.Крстонић Весна
III-1
I-4
II-1
II-2
III-2
III-2
III-1
II-2
III-1
II-1
III-2
II-2
I-4
II-1
III-2
III-1
6.Томић Горица
III-3
III-4
II-4
II-4
III-3
III-4
7.Ђурић Анка
I-2
I-3
II-3
I-1
II-3
I-3
I-2
I-1
8.Вукајловић Зорица
III-3
III-2
I-3
II-2
II-1
III-1
III-3
III-2
II-2
I-3
II-1
III-1
9.Марић Зорица
I-1
I-2
II-3
I-1
I-2
II-3
10.Бенка Марина
I-1
I-3
I-4
II-2
II-4
II-2
II-4
I-1
I-3
I-4
11.Моника Јовићевић
III-3
III-2
I-1
I-3
I-4
II-2
II-4
II-3
III-3
III-2
II-2
II-4
II-3
I-1
I-3
I-4
12.Душица Танасковић
I-1
I-2
I-3
I-1
I-2
I-3
13.Јовановић Ивана
14.Радоњић Ивана
II-1
I-2
II-2
I-2
I-3
I-1
II-1
II-2
I-3
I-1
I-2
I-1
15.Томић Кристина
II-2
II-4
II-3
II-1
II-1
II-1
II-2
II-3
II-4
II-4
16.Бошковић Јелена
II-3
II-2
17.Наташа Тешовић
III-4
18.Милићевић Раде
III-3
III-1
III-1
III-2
III-3
III-2
19.Јовановић Милош
II-1
I-1
II-3
II-4
II-2
II-1
I-3
II-3
I-2
I-1
II-2
II-4
I-3
I-2
II-3
II-1
II-2
20.Кузмић Јелена
III-3
III-2
III-1
III-3
III-1
III-3
III-1
I-4
III-2
III-4
III-1
III-2
I-4
21.Протић Наташа
I-2
III-1
I-3
I-1
III-3
II-3
II-4
I-4
I-3
III-2
I-1
I-4
I-2
II-4
II-3
III-1
III-3
III-2
22.Стефановић Весна
23.Баковић Биља
I-3
III-3
III-2
III-1
II-3
III-3
III-4
I-3
III-4
III-1
III-2
III-4
III-3
II-3
24.Миросавић Јелица
II-1
I-2
II-2
I-1
I-2
II-2
II-1
I-1
25.Лучић Вера
I-4
I-1
I-3
I-4
III-3
I-4
III-3
I-3
I-4
I-1
III-3
I-3
III-3
I-1
26.Варница Небојша
II-3
II-2
III-1
III-2
II-4
III-4
II-1
II-4
II-2
II-3
III-2
III-1
II-4
II-1
II-3
II-2
III-4
II-3
II-4
III-4
II-1
27.Варница Гордана
II-4
II-3
II-2
II-4
II-3
II-2
II-3
II-4
28.Смиљанић Иван
III-2
I-2
III-3
III-4
I-1
III-1
II-1
I-3
III-3
III-4
III-2
I-4
I-2
III-4
II-1
III-1
I-1
I-3
I-4
III-3
29.Демировић Миланка
II-4
III-3
III-3
30.Биљана Радовић
II-2
I-1
II-3
I-4
II-1
I-2
I-3
II-3
II-2
I-4
II-1
II-3
I-2
I-3
I-1
31.Новаковић Иван
I-4
II-1
I-4
I-1
II-3
I-3
II-2
I-2
32.Савковић Грозда
II-4
II-1
III-1
I-1
II-3
III-3
I-3
III-2
II-2
I-2
33.Станчић Дејан
III-4
I-4
III-4
II-4
II-4
I-4
34.Зарић Весна
II-4
I-2
III-4
I-2
III-4
II-4
III-4
III-4
III-4
I-4
I-4
III-4
I-2
35.Мершник Марио
II-1
II-3
I-4
I-2
I-1
I-3
III-1
III-2
36.Гoрдић Александра
II-2
II-1
II-3
I-2
I-1
III-2
III-1
I-3
37.Драшкић Иван
III-3
II-4
II-3
III-1
I-2
I-1
I-4
III-4
I-3
III-2
III-3
I-3
I-2
I-4
III-2
I-1
II-3
III-4
III-1
II-4
38.Тановић Петар
II-2
II-1
II-2
II-1
39.Каранац Александар
III-1
III-3
II-3
II-1
I-2
II-2
III-4
II-4
I-3
I-4
III-2
I-1

Made by Ras TimeTable Software www.time-table.net