Gimnazija "Sveti Sava", Požega
јун 2017.
Školska godina: 2016/2017.

RASPORED ČASOVA

Važi od: 29.05.2017.


RbPrezime i imePonedeljakUtorakSredaČetvrtakPetak
12345671234567123456712345671234567
1.Ђукић Злата
II-3
II-1
III-1
II-4
II-1
III-1
II-1
III-3
III-1
II-3
II-1
II-4
III-3
III-1
2.Јеверичић Марија
III-2
II-2
III-2
II-2
III-2
3.Марковић Ана
III-4
I-2
I-1
I-3
III-4
I-1
I-4
I-1
I-2
I-3
III-4
I-3
I-4
I-2
I-4
4.Матовић Петар
5.Крстонић Весна
II-2
I-1
I-2
II-1
II-2
I-1
I-2
II-1
II-2
II-1
6.Томић Горица
I-3
I-4
III-4
III-3
II-4
I-3
I-4
II-3
III-3
III-4
II-3
II-4
7.Алексић Драгана
III-1
III-2
III-1
III-2
III-2
III-1
8.Вукајловић Зорица
III-2
III-3
III-1
II-2
II-3
I-2
I-1
II-1
I-3
III-1
III-2
III-3
II-2
II-3
I-2
I-3
I-1
II-1
9.Марић Зорица
10.Марина Бенка
I-2
I-4
I-2
I-4
11.Моника Јовићевић
III-4
II-2
II-3
I-2
I-4
II-2
II-3
I-2
I-4
III-4
12.Душица Танасковић
13.Јовановић Ивана
III-2
III-3
III-1
III-1
III-2
III-3
14.Радоњић Ивана
I-3
II-2
I-1
I-2
I-2
II-1
II-1
I-3
II-2
I-1
I-2
I-3
15.Томић Кристина
II-1
II-3
II-2
II-4
II-3
II-1
II-2
II-4
16.Зора Матић
III-4
17.Милићевић Раде
III-3
III-2
III-1
III-2
III-1
III-3
18.Јовановић Милош
III-1
III-2
I-4
I-3
I-2
I-1
III-1
III-2
I-1
I-4
I-3
I-2
III-2
III-1
19.Кузмић Јелена
II-1
III-3
II-3
II-1
II-3
II-4
III-1
III-2
III-3
III-4
II-4
II-2
II-4
III-3
20.Протић Наташа
III-3
I-3
II-2
II-1
I-4
III-2
II-4
III-3
II-3
III-1
II-1
II-4
II-2
I-4
III-1
I-3
III-2
21.Стефановић Весна
I-1
I-2
I-1
I-2
I-1
22.Баковић Биља
III-1
III-3
III-2
III-4
II-2
II-3
I-3
II-1
III-2
III-1
III-3
III-4
II-3
I-3
III-4
III-3
23.Миросавић Јелица
I-1
I-2
I-2
I-1
24.Лучић Вера
III-3
III-1
III-3
III-2
III-4
III-3
III-1
III-4
III-3
III-4
III-4
25.Весна Девеџић
II-2
II-3
II-4
II-3
III-4
II-3
II-2
II-4
II-4
III-4
II-4
II-3
26.Варница Небојша
I-3
I-4
I-2
I-1
I-4
I-2
III-4
I-4
I-2
I-1
I-3
I-1
I-4
I-3
27.Варница Гордана
I-2
I-1
I-3
II-1
III-3
III-1
I-4
III-4
III-2
II-1
III-3
I-3
I-4
III-4
I-1
III-3
I-2
III-2
III-4
III-1
28.Смиљанић Иван
II-3
II-2
II-4
II-3
II-2
II-3
II-4
29.Радовић Биљана
I-3
I-4
III-3
I-2
I-1
II-3
I-4
I-3
I-1
III-3
II-3
I-2
III-3
30.Демировић Миланка
II-2
II-4
II-1
II-2
II-1
31.Новаковић Иван
II-4
III-3
I-3
I-1
I-2
III-2
I-2
II-2
III-2
II-1
III-1
II-1
II-2
32.Савковић Грозда
II-3
I-3
I-1
I-2
I-2
II-2
II-4
II-1
II-3
II-1
II-2
33.Станчић Дејан
III-4
II-3
III-4
II-3
34.Зарић Весна
I-4
II-4
III-4
I-4
II-4
III-4
II-4
I-4
35.Стојчић Катарина
I-4
36.Мершник Марио
I-2
II-3
II-1
III-1
I-3
III-2
I-4
I-1
37.Гoрдић Александра
III-2
III-1
II-1
I-3
I-1
I-2
II-3
38.Драшкић Иван
II-4
II-2
I-4
II-1
I-3
II-1
II-3
II-4
I-3
I-4
II-2
II-4
II-3
39.Тановић Петар
I-2
III-2
III-3
III-4
I-1
I-2
III-1
III-2
III-1
III-3
I-1
III-4
40.Каранац Александар
I-1
II-1
II-3
III-4
III-3
I-4
I-2
II-2
III-1
III-2
II-4
I-3
41.Наташа Драгојевић
I-4

Made by Ras TimeTable Software www.time-table.net