РАСПОРЕД МАТУРСКИХ АКТИВНОСТИ ЗА УЧЕНИКЕРАСПОРЕД МАТУРСКИХ АКТИВНОСТИ ЗА УЧЕНИКЕ

Пријављивање матурских испита 31. маја и 01. јуна 2021. год. од 8 до 14 часова (понедељак и уторак) код секретара школе (попуњена пријава и матурски рад у два примерка – пријаве ученици добијају од одељенских старешина)

ПЕТАК 28.05. У 11:30  часова – Седница одељенских већа четвртог разреда

УТОРАК, 01.06.2021. у 12 часова, писмени испит из СРПСКОГ ЈЕЗИКА И КЊИЖЕВНОСТИ

ЧЕТВРТАК, 03.06.2021. у 12 часова, писмени испит из СТРАНОГ ЈЕЗИКА или МАТЕМАТИКЕ за ученике друштвено-језичког и природно – математичког смера; а за ученике из одељења ученика са посебним способностима за рачунарство и информатику, писмени испит из једног од одабраних предмета: ПРОГРАМИРАЊЕ, ОБЈЕКТНО ОРЈЕНТИСАНО ПРОГРАМИРАЊЕ или БАЗЕ ПОДАТАКА

ПОНЕДЕЉАК, 07.06.2021. (време ће бити накнадно објављено), усмена одбрана писменог испита из програмирања, објектно објентисаног програмирење или базе података, за одељење ученике са посебним способностима за рачунарство и информатику.

Одбрана матурских радова од 04.06. до 09.06.2021. (распоред ће бити објављен од 01.06.2021. год.).

ПЕТАК, 11.06.2021. у 17:30 часова, седница Наставничког већа

СВЕЧАНА ДОДЕЛА ДИПЛОМА: 15.06.2021.  год. (место и време ће бити накнадно објављени).