РАСПОРЕД МАТУРСКИХ АКТИВНОСТИ ЗА УЧЕНИКЕРАСПОРЕД МАТУРСКИХ АКТИВНОСТИ ЗА УЧЕНИКЕ

Пријављивање матурских испита 24. и 25. маја 2022. год. од 8 до 14 часова (среда и четвртак) код секретара школе (попуњена пријава и матурски рад у два примерка – пријаве ученици добијају од одељенских старешина)

ПЕТАК, 26.05.2023. у 9 часова, писмени испит из СРПСКОГ ЈЕЗИКА И КЊИЖЕВНОСТИ

ПОНЕДЕЉАК, 29.05.2023. у 9 часова, писмени испит из СТРАНОГ ЈЕЗИКА или МАТЕМАТИКЕ за ученике друштвено-језичког и природно – математичког смера; а за ученике из одељења ученика са посебним способностима за рачунарство и информатику, писмени испит из једног од одабраних предмета из рачунарске групе предмета: ПРОГРАМИРАЊЕ, ОБЈЕКТНО ОРЈЕНТИСАНО ПРОГРАМИРАЊЕ или БАЗЕ ПОДАТАКА

ПЕТАК, 02.06.2023. у 10 часова, усмена одбрана писменог испита из програмирања, објектно објентисаног програмирење или базе података, за одељење ученике са посебним способностима за рачунарство и информатику.

Одбрана матурских радова од 01.06. до 13.06.2023. (распоред ће бити накнадно објављен).

СЕДНИЦА ОДЕЉЕНСКИХ ВЕЋА IV РАЗРЕДА, четвртак, 25.05.2023. год. у 13 часова

ЧЕТВРТАК, 15.06.2023. у 18 часова, седница Наставничког већа

СВЕЧАНА ДОДЕЛА ДИПЛОМА: 19.06.2023.  год. (место и време ће бити накнадно објављени).