РАЧУНАРСКА ГИМНАЗИЈА – Нови смер у нашој школиРАЧУНАРСКА ГИМНАЗИЈА – Нови смер у нашој школи

Министарство просвете, науке и технолошког развоја донело је одлуку да се од ове године у нашој школи упише једно одељње РАЧУНАРСКЕ ГИМНАЗИЈЕ.