ПРВА НАГРАДА ЗА НАЈБОЉУ МЕТОДИЧКУ ПРИПРЕМУПРВА НАГРАДА ЗА НАЈБОЉУ МЕТОДИЧКУ ПРИПРЕМУ

Центар за професионално усавршавање Филозофског факултета Универзитета у Нишу и ове школске године је расписао конкурс за најбољу методичку припрему из области филолошких и друштвено-хуманистичких наука.

Критерјуми којима се комисија руководила су следећи: оригиналност и креативност у приступу, стручност (методолошка утемељеност у предметној науци/предметним наукама), постојање свих елемената методичке припреме и њихова међусобна усаглашеност, иновативност у концепцији часа и у примењеној методичкој методологији, подстицање индивидуалног и групног рада ученика, примена савремених наставних средстава, испуњеност образовних стандарда.

Прву награду у области националне филологије добили су Марија Јеверичић и Александра Гордић, наставници Гимназије ,,Свети Саваˮ у Пожеги, за своју припрему Поезија Шарла Бодлера, збирка песама „Цвеће злаˮ