ПРВА НАГРАДА ЗА ЛИНГВИСТИЧКУ СЕКЦИЈУ НАШЕ ШКОЛЕПРВА НАГРАДА ЗА ЛИНГВИСТИЧКУ СЕКЦИЈУ НАШЕ ШКОЛЕ

На конкурсу за избор најбољих лингвистичких секција у школској 2020/2021.години, у огранизацији Друштва за српски језик и књижевност Србије и Вукове задужбине, лингвистичкој секцији наше школе додељена је прва  награда.

  Лингвистичка секција Гимназије „ Свети Сава“ први пут је почела са радом пре четири године. Циљ рада ове секције јесте истраживање језика као средства комуникације и обележја културе живљења и традиције једног народа, као и развијање интересовања према матерњем језику са задатком да се он негује и развија. Ученици поред проширивања знања у вези са језиком, развијају свој истраживачки дух, креативност и уче се успешном тимском раду и јавном наступу.