ПРВА НАГРАДА ЗА ЛИНГВИСТИЧКУ СЕКЦИЈУ НАШЕ ШКОЛЕПРВА НАГРАДА ЗА ЛИНГВИСТИЧКУ СЕКЦИЈУ НАШЕ ШКОЛЕ

На конкурсу за избор најбољих лингвистичких секција у школској 2021/2022.години, у огранизацији Друштва за српски језик и књижевност Србије и Вукове задужбине, лингвистичкој секцији наше школе додељена је прва  награда.

Циљ рада ове секције јесте истраживање језика као средства комуникације и обележја културе живљења и традиције једног народа, као и развијање интересовања према матерњем језику са задатком да се он негује и развија. Ученици поред проширивања знања у вези са језиком, развијају свој истраживачки дух, креативност и уче се успешном тимском раду и јавном наступу.  

У школској 2021/2022.години чланови ове секције су се бавили асоцаијативношћу сонаната, лексичким појавама и механизмима, дијалектима нашег језика, правописним грешкама у СМС порукама, зависним реченеицама и њиховим врстама, конституентсим функцијама и вредностима, изложбом обележили Дан матерњег језика на стази „Читај и шетај“.

Чланови лингвистичке секције су: Јована Јовановић, Михаило Жунић, Данило Стоковић, Невена Рајковић, Анастасија Милетић, Ирина Божовић, Магдалена Николић, Александра Ковачевић, Јован Стојановић.

Ментор: Марија Јеверичић, професор српског језика и књижевности

Технички уредник часописа секције: Горан Мићовић, професор рачунарства и информатике