Промоција Факултета техничких наука у ЧачкуПромоција Факултета техничких наука у Чачку

Промоција Факултета техничких наука у Чачку, Универзитета у Kрагујевцу, одржана је 11.3.2022. године у просторијама наше школе. Испред ФТН-а у Чачку била је наша бивша ученица, Kатарина Kарић (генерација ‘96), асистент на Факултету, као и проф. др Анђелија Митровић и студент продекан, Тијана Пољчић. Представљени су сви студијски програми како са основних академских, тако и са струковних студија (Више информација на: http://www.ftn.kg.ac.rs/upis). Сарадници и професори су истакли и два нова студијска програма као новину, а то су: Информационе технологије у машинству, као и Одевно инжењерство.

Припремна настава и пробни пријемни испит који је потпуно бесплатан је нешто што издваја овај Факултет и што у многоме може помоћи будућим студентима око уписа (Информације на: http://www.ftn.kg.ac.rs/pripremna).

Треба истаћи и сарадњу Факултета техничких наука са привредом, односно многобројним компанијама, као што су: Huawei, Oracle, Microsoft, Comtrade и друге, што итекако доприноси развојном путу будућих студената овог факултета, а наравно, касније и запослењу.
Тијана, као студент, напоменула је и бројне спортске манифестације, као и такмичења, а и студентска дружења организована у оквиру овог факултета, која су битан фактор сваког студента и развоја друштвеног живота и социјализације.

Kатарина, као наша бивша ученица друштвено – језичког смера пренела нам је своје лично искуство кроз њен развојни пут.

Завршила је основне академске студије, смер Информационе технологије на ФТН-у Чачку, а потом и мастер студије и стекла звање Мастер инж. Инф. технологија. Запослена је као асистент на свом матичном Факултету и то баш на Kатедри за ИТ, а уједно је и студент докторских студија у ужој научној области Информационе технологије и системи. Kако Kатарина наводи, кроз своје вишегодишње школовање и искуство, рад и труд, а пре свега уз добар наставни кадар стекла је знања и вештине великог опсега, што је донекле био и изазов за некога ко долази са друштвеног језичког смера, чиме су “побијене” све првобитне предрасуде. 

Морамо истаћи да имамо и неколико колега запослених код нас у школи који долазе са истог факултета међу којима су и: наставник Иван Новаковић, наставница Грозда Савковић…, што говори о вишегодишњем раду и угледу факултета у Чачку. 

И оно што су представници са факултета посебно истакли, као саму “чар” студирања и рада на ФТН-у, јесте људски фактор, односно посвећеност од стране професора и сарадника ка студентима, као и ширење конекција са другим установама и њиховим члановима, што за последицу има стицање нових пријатељстава и једног непроцењивог искуства, које доприноси развоју професионалне каријере будућих студената Факултета техничких наука у Чачку.