Промена школског календара за 2020/21.Промена школског календара за 2020/21.

У прилогу је табеларни приказ измењеног календара рада за средње школе, као и Правилник o Календару образовно-васпитног рада средњих школа за школску 2020/2021. годину.