ПРОЈЕКАТ: Редовна настава предмета рачунарство и информатика као потенцијал васпитног деловања школеПРОЈЕКАТ: Редовна настава предмета рачунарство и информатика као потенцијал васпитног деловања школе

Аутори/релизатори: Грозда Савковић, професор рачунарства и информатике, Јелена Бошковић, педагог

Вршњачки едукатори: Никола Продановић I4, Наталија Радовановић I4, Михаило Гојгић I3, Војин Васиљевић I3 и Нађа Ђурашевић I3.

ЦИЉ: Излазак из оквира традиционалних школских предмета и ангажовање школских знања на припреми ученика да активно учествује у животу школе и да својим активностима у школи и заједници афирмишу дух толеранције, равноправности и дијалога.

ВРЕМЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ: мај 2023.

АКТИВНОСТИ:

  • сарадња и координација активности наставника рачунарства и информатике и педагога школе
  • амбијент часова рачунарства и информатике подразумева:
  • стављање ученика у ситуације које траже истовремену употребу предметних и међупредметних компетенција/  ученици знања стечена на часу рачунарства и информатике примењују  у ситуацијама које нису реплике или једноставне модификације ситуације у којој је знање усвојено, већ нове, различите ситуације (вршњачка едукација);
  • активности истраживања и стварања нових продуката;
  • јавно излагање резултата- непосредна едукација ученика првог разреда и доступност материјала осталим ученицима, родитељима и другим актерима у образовно-васпитном процесу ( материјал  објављен на сајту).

ПРЕДАВАЊА/РАДИОНИЦЕ НА ТЕМУ:

Дигитално насиље, реализатори: Никола Продановић I4, Наталија Радовановић I4

Циљеви:

Одговори на најчешћа питања о дигиталном насиљу

– Да ли сам жртва насиља на интернету?

– Како да разликујем неслану шалу од насиља?

–  Које су последице дигиталног насиља?

– Са ким треба да разговарам ако сам жртва насиља на интернету?

–  Доживљавам насиље на интернету, али се бојим да причам са родитељима о томе. Како да им кажем за свој проблем?

– Како могу да помогнем пријатељима да пријаве насиље, нарочито ако се они боје да га сами пријаве?

–  Интернет ми омогућава приступ разним информацијама, али ме и излаже могућем насиљу. Како да зауставимо насиље, а да наставимо да користимо дигиталне технологије?

–  Како да спречим да неко злоупотреби моје личне податке на интернету?

– Да ли постоји казна за дигитално насиље?

– Да ли постоје онлајн алати за заштиту деце и младих од дигиталног насиља?

ПРЕДАВАЊА/РАДИОНИЦЕ НА ТЕМУ:

Видео игре, реализатор Михаило Гојгић I3

Циљ:

-Упознавање ученика са могућим утицајима видео игара на понашање младих

ПРЕДАВАЊА/РАДИОНИЦЕ НА ТЕМУ:

Утицај ријалити програма на младе, реализаторНађа Ђурашевић I3.

Циљеви:

 -Формирање укуса ученика кроз критичан однос према програмима и информацијама са мас-медија;

-Формирање селективног односа према  програмима и информацијама са мас-медија;

-Сузбијање садржаја сумњивих естетских вредности; -усмеравање ученика на квалитетне садржаје

ПРЕДАВАЊА/РАДИОНИЦЕ НА ТЕМУ:

Црни талас, реализатор Војин Васиљевић I3

Циљ:

-Упознавање ученика са појмом Црни талас- појавом на југословенској културној и политичкој сцени у периоду шездесетих и раних седамдесетих година 20. века.

Линкови: