Професори


1. Баковић Биља (биологијa)
2. Бенка Марина (руски језик)
3. Бошковић Јелена (школски педагог)
4. Варница Гордана (физика)
5. Варница Небојша (математика)
6. Вукајловић Зорица (француски језик)
7. Гордић Александра (ликовна култура)
8. Девеџић Весна (математика)
9. Демировић Миланка (хемија)
10. Драшкић Иван (физичко васпитање)
11. Ђукић Злата (српски језик и књижевност)
12. Ђурић Анка (енглески језик)
13. Зарић Весна (рачунарство и информатика)
14. Јеверичић Марија (српски језик и књижевност)
15. Јовановић Милош (историја)
16. Јовановић Ивана (шпански језик)
17. Јовићевић Моника (немачки језик)
18. Каранац Александар (веронаука)
19. Крстонић Весна (енглески језик)
20. Кузмић Јелена (историја)
21. Лучић Вера (математика)
22. Марић Зорица (француски језик)
23. Марковић Ана (српски језик и књижевност)
24. Матић Зора (социологија)
25. Матовић Петар (српски језик и књижевност)
26. Мершник Марио (музичка култура)
27. Милићевић Раде (филозофија)
28. Миросавић Јелица (биологијa)
29. Недељковић Владан (математика)
30. Новаковић Иван (рачунарство и информатика)
31. Протић Наташа (географија)
32. Радовић Биљана (хемија)
33. Радоњић Ивана (латински језик)
34. Савковић Грозда (рачунарство и информатика)
35. Смиљанић Иван (физика)
36. Станчић Дејан (рачунарство и информатика)
37. Стефановић Весна (географија)
38. Танасковић Душица (италијански језик)
39. Тановић Петар (физичко васпитање)
40. Томић Кристина (психологија)
41. Томић Горица (енглески језик)
42. Трифуновић Лазаревић Наташа (италијански језик)

Петар Матовић
Предмет:
српски језик и књижевност

Године радног стажа: 6