Професионална оријентацијаПрофесионална оријентација

Промоција Факултета техничких наука у Чачку, Универзитета у Kрагујевцу, реализована је 2.3.2021. године у холу наше школе. Испред ФТН-а у Чачку била је наша бивша ученица, Kатарина Kарић (генерација ‘96). Kатарина, као ученица друштвено – језичког смера пренела нам је своје лично искуство кроз њен развојни пут.

Завршила је основне академске студије, смер Информационе технологије на ФТН-у Чачку, а потом и мастер студије и стекла звање Мастер инж. Инф. технологија. Запослена је као сарадник у настави на свом матичном Факултету и то баш на Kатедри за ИТ, а уједно је и студент докторских студија у узој науцној области Информационе технологије и системи.
Морамо истаћи да имамо и неколико колега запослених код нас у школи који долазе са истог факултета међу којима су и наставник Иван Новаковић, наставница Грозда Савковић…, што говори о вишегодишњем раду и угледу факултета у Чачку. Kако Kатарина наводи, кроз своје вишегодишње школовање и искуство, рад и труд, а пре свега уз добар наставни кадар стекла је знања и вештине великог опсега, што је донекле био и изазов за некога ко долази са друштвеног језичког смера, чиме су “побијене” све предрасуде. Такође, истакла је да ФТН од ове године има мноштво нових смерова, као што је ИТ у машинству, смерови са струковних студија и др., о чему се више можете информисати на: http://www.ftn.kg.ac.rs/upis

Истакла је и сарадњу Факултета техничких наука са привредом, односно многобројним компанијама, као што су: Huawei, Oracle, Microsoft, Comtrade и друге, што итекако добриноси развојном путу будућих студената овог факултета, а наравно, касније и запослењу.
Напоменула је и бројне спортске манифестације, као и такмичења, а и студентска дружења организована у оквиру овог факултета, која су битан фактор сваког студента и развоја друштвеног живота и социјализације.

И оно што је наша ученица посебно истакла, као саму “чар” студирања и рада на ФТН-у, јесте људски фактор, односно посвећеност од стране професора и сарадника ка студентима, као и ширење конекција са другим установама и њиховим члановима, што за последицу има стицање нових пријатељстава и једног непроцењивог искуства које доприноси развоју професионалне каријере будућих студената.